Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité om innleiereglene. (Foto: Stortingets nett-tv, skjermdump)

Bygghåndverk Norge på Stortingshøring om innleiereglene

Bygghåndverk Norge (BHN) hadde sin politiske debut på Stortingets høringsmøte om innstramming av innleiereglene.

– De samlede konsekvensene av forslagene som er til behandling vil medføre et delvis næringsforbud for det store flertallet av bedrifter i næringen, innledet Frank Ivar Andersen, politisk leder i BHN i sitt innlegg, skriver Byggmesterforbundet.

Les også: Stifter Bygghåndverk Norge og Byggmesterforbundet: Innleieforbudet kan føre til store endringer

– Forstår ikke vår del av byggenæringen

Grunnlaget for gårsdagens høring oppstod da Stortinget i 2018 besluttet å endre muligheten for innleie slik at dette i hovedsak skulle avgrenses til bedrifter bundet av tariffavtale med innstillingsrett.

– Det er å beklage at dette også ved den anledning ble anbefalt av arbeidsgiversiden. BHN mener at behandlingen av endringer i innleiereglene er basert på manglende forståelse av næringen, og det faktum at små og mellomstore bedrifter driver sin virksomhet med fast ansatte fagarbeidere og lærlinger, skriver forbundet i pressemeldingen.

Politisk leder Frank Ivar Andersen i BHN gir sitt innspill under stortingshøringen. (Foto: Stortingets nett-tv, skjermdump)

BHN avviser ikke de utfordringene som ligger til grunn for regjeringens forslag, men ser ikke sammenhengen mellom den situasjonen som beskrives og de tiltak som foreslås. Dette er påpekt ovenfor departementet i høringsrunden tidligere i år. Behovet for andre tiltak enn de foreslåtte, konkurransevirkninger og hensynet til små virksomheter, er ikke utredet, uttaler BHN.

Protesterer mot tariffkobling

BHN understreker betydningen av et organisert arbeidsliv og trepartssamarbeidet, men tariffkoblingen har vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget av innleie.

I Proposisjonen vises det til at produksjonsbedrifter fortsatt kan leie arbeidstakere seg imellom. I et arbeidsmarked med ubalanse mellom etterspurt og tilgjengelig arbeidskraft, vil denne muligheten ikke gi bedriftene tilstrekkelig fleksibilitet.

Bygghåndverk Norge anbefaler at § 14-12, andre ledd opphører, alternativt av konkurransehensyn, tilbakeføres til tidligere bestemmelse hvor avtale mellom ledelse og tillitsvalgt ikke kobles til tilknytning til tariffavtale med innstillingsrett.

Til forslaget om innleieforbud i Oslo-regionen har bygghåndverksbedrifter i dette området samme driftsmodell som ellers i landet. BHN kan ikke se at det er grunnlag for et innleieforbud i Osloregionen, når dette ikke avgrenses til de deler av byggenæringen hvor det i Proposisjonen er anført å utgjøre et betydelig problem.

Avslutningsvis ga Bygghåndverk Norge (BHN) sin støtte til:

  • Forslag til avgrensning mellom innleie og entreprise
  • Forslag om rett til fast ansettelse etter en viss tid
  • Forslag om at det stilles flere krav til bemanningsforetak

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *