Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

BNL og Fellesforbundet foreslår en Norgesmodell

En ny regjering bør innføre en Norgesmodell som kan bidra til en produktiv, organisert og seriøs byggenæring, mener BNL og Fellesforbundet.

De to organisasjonene har samlet seg om 10 innspill til en ny regjering etter valget. Det handler om tiltak som kan forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i næringen.

– Vi er enige med BNL om hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikles. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen, er å styrke det organiserte arbeidslivet, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

Les også: Byggmestrene støtter forslag til Norgemodell i offentlige innkjøp

– Disse innspillene vil være en god oppskrift for å få bukt med arbeidskriminalitet og sosial dumping i næringen, konstaterer Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Fast ansatte og lærlinger

Mange av de 10 innspillene i Norgesmodellen er kjent fra tidligere modeller som Skiens- og Oslomodellen.

Innspillene handler om at fast ansatte skal være hovedregelen i næringen og at det skal være begrensning i innleie. Videre dreier det seg om lærlinger og fagopplæring. Det legges også vekt på kontroll med at regler følges, blant annet bør det årlig gjøres opp status for innleie og fast ansatte og organisasjonsgrad i næringen.

Ett av innspillene er nye. Det handler om at myndighetene må legge til rette for at arbeidslivet organiseres og at bedrifter og ansatte inngår tariffavtale.

Les alle innspillene hos bnl.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.