Hans Joachim Motzfeldt fra Rockwool Norge er glad for at produksjonen av steinull nå blir mye grønnere. (Foto: Fredrik Warbo)

Kutter store utslipp med elektrisk produksjon i Moss

Utslippene reduseres med 80 prosent og egenutviklet teknologi når steinullfabrikken til Rockwool i Moss går over til elektrisk produksjon.

– Den nye elektriske smelteovnen er en viktig investering for fremtiden. Vi skal fortsatt levere steinullsprodukter med høy kvalitet, samtidig som vi nå gjør nødvendige grep for å bidra til å redusere byggebransjens påvirkning på klimaet, sier Morten B. Andersen, administrerende direktør for ROCKWOOL Norge.

Les også: Rockwool reduserer CO2-utslippet med 70 % og Rockwool priset for store utslippskutt

Overgangen til elektrisk smelteovn i Moss vil redusere de direkte CO2 -utslippene med 80 prosent. Fabrikken vil i tillegg starte med resirkulering av brukt steinull fra byggeplasser i Norge. Dessuten reduseres avfall fra produksjonen med opp til 99 prosent.

Egenutviklet smelteteknologi

Fabrikken i Moss er et prosjekt for en helt ny smelteteknologi utviklet over flere år av ROCKWOOL sine egne ingeniører. Ovnen er den største av sitt slag i verden for bruk til produksjon av steinullisolasjon.

– Vi må jobbe på alle plan for å redusere byggebransjens klimapåvirkning. Redusert CO2- utslipp ved produksjonen, økt gjenbruk og produktenes dokumenterte holdbarhet er alle viktige faktorer, forklarer Andersen. (Foto: Fredrik Warbo)

Investeringen i ny teknologi i Moss utgjør samlet sett over 450 millioner kroner og er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig produksjon for ROCKWOOL i Norge og Norden.

I tillegg til ny ovnsteknologi er det også investert i nytt rørgassavbrenning– og rensesystem, samt nytt utstyr for resirkulering og utslippskontroll. Investeringen er delfinansiert av statlig eide Enova, som har gjort prosjektet mulig. ROCKWOOL var mottaker av Enovas største enkelttilsagn i 2018 på 101,5 millioner kroner.

– Norge er helt avhengig av en livskraftig industri som bidrar med både verdiskaping og arbeidsplasser. Slik må det også være i fremtiden når vi har blitt et lavutslippssamfunn. Det forutsetter at lokomotivene i industrien tar en aktiv rolle i omstillingen allerede i dag, og utvikler og tar i bruk teknologi med lave utslipp. Derfor er det en veldig gledelig nyhet at ROCKWOOL nå starter opp den elektriske produksjonen ved fabrikken i Moss. Dette er et globalt foregangsanlegg som vi håper flere vil la seg inspirere av, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Viktig for Moss

Den elektriske smelteovnen fører også til bedre klima lokalt i Moss. Ordfører i Moss Hanna Tollerud mener at denne typen bærekraftige initiativ fra byens næringsliv er avgjørende i den videre utviklingen av Moss.

Fabrikken i Moss reduserer sine utslipp til glede for innbyggerne og miljøet. (Foto: Fredrik Warbo)

– For samfunnet i Moss betyr utslippskuttene ROCKWOOL sin elektriske smelteovn gir, til en halvering av totalutslippene fra industrien. I tillegg sikrer den nye produksjonsmetoden videre drift og mange arbeidsplasser i en region som sliter med høy arbeidsledighet. Det er få ting som er viktigere for en ordfører enn arbeidsplasser og bærekraftig utvikling, noe ROCKWOOL bidrar med, sier Tollerud.

Skiftet i Moss skjer bare måneder etter at det ble offentliggjort at ROCKWOOL går over til fornybart brensel i form av biogass i januar 2021 på to av sine produksjonslinjer i Danmark. Samlet vil overgangen til fornybar energi ved fabrikkene i Moss og Danmark redusere ROCKWOOL sitt CO2-utslipp i Norden med 70 prosent.

– ROCKWOOL sine produkter bidrar til mye energisparing i løpet av sin levetid, en egenskap som er veldig viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Samtidig er vi stolte over å kunne bevise at til og med store, energikrevende industrier er i stand til å innovere og utvikle nye teknologier som åpner for bruk av energikilder med lavere klimapåvirkning. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre virksomheter, avslutter Morten B. Andersen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *