(Foto: Rockwool)

Rockwool reduserer CO2-utslippet med 70%

ROCKWOOL Danmark bytter energikilde til karbonnøytral biogass og reduserer klimapåvirkningen fra de danske fabrikkene og i det nordiske markedet.

ROCKWOOL Danmark bytter energikilde til karbonnøytral biogass og reduserer klimapåvirkningen fra de danske fabrikkene.

Stor effekt i hele Norden

Etter ti år med teknologiutvikling og store investeringer, vil selskapet starte med biogassdrevet produksjon fra årsskiftet.

– Vi er stolte av å vise at det er mulig å bytte til fossilfrie energikilder selv i energiintensive industrier, sier Frank Ove Larsen, administrerende direktør i ROCKWOOL Nordics. (Foto: Rockwool)

Steinullprodusenten ROCKWOOL tar enda et betydelig skritt mot en grønnere fremtid når selskapets to danske fabrikker starter produksjon med biogass. Endringen berører også ROCKWOOL steinull som selges i Norge og Sverige. Dette medfører mindre klimapåvirkning og reduserte EPD-verdier.

Skiftet til biogass er en del av et større grønt skifte i ROCKWOOL Norden, og vil bidra til en CO2 reduksjon på 70% (sammenlignet med 1990) fra ROCKWOOL sin produksjon i Norden.

I løpet av de siste ti årene har ROCKWOOL investert over 500 millioner danske kroner i moderniseringen av de to danske fabrikkene, som nå går over til biogass. Dette for å muliggjøre en mer fleksibel teknologi som kan drives av fossilfrie energikilder.

Tilbyr fra 1, januar 2021

ROCKWOOL produserer steinull ved å smelte stein og resirkulert materiale. Det krever høye temperaturer og dermed store mengder energi.

– Innføring av biogass er en viktig investering for å kunne møte byggenæringens økte fokus på klimavennlige byggematerialer. Fra 1. januar 2021 vil vi derfor tilby våre kunder brannsikker steinullisolasjon av høy kvalitet med et betydelig lavere CO2-fotavtrykk, sier Frank Ove Larsen.

– I mange år har ROCKWOOL-gruppen satt søkelys på å effektivisere produksjonen og redusere miljøpåvirkningen. Det avgjørende steget kommer gjennom overgangen til fornybare energikilder. Endringen til biogass i Danmark reduserer CO2-utslippene i Danmark med 70% sammenlignet med utslippene våre i 1990. Dette gjelder både absolutt reduksjon så vel som den relative reduksjonen målt i CO2 per tonn steinull, avslutter Larsen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *