Ved å bytte byggematerialer kan CO2-utslipp reduseres. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Økt trebruk kan redusere CO2-utslipp drastisk

Trebruk kan spille en avgjørende rolle i Danmarks mål om å redusere sitt CO2-utslipp med 70 % innen 2030. Dette bekreftes av en ny, uavhengig rapport utarbeidet av Rambøll.

Rapporten viser at dersom danske, nybygde boliger i fremtiden primært blir trebaserte, vil det gi en gjennomsnittlig årlig besparelse på ikke mindre enn 14,5 prosent av den totale CO2-reduksjonen som Danmark må oppnå for å leve opp til målet.

Rapporten fra Rambøll finner du her (pdf)

Stor omstilling i materialbruken

– Rambøll har sammenlignet trekonstruksjoner med konvensjonell konstruksjon og vurdert de potensielle CO2-besparelsene som konverteres av tradisjonelle løsninger som murstein, stål og betong til tre og trebaserte produkter, forklarer Lauritz Rasmussen, leder av sekretariatet for foreningen Wood in Construction, og fortsetter:

– Studien er basert på fire spesifike byggesaker, hvor Rambøll har modellert lignende konvensjonelle bygninger og så utført livssyklusvurderinger på de enkelte sakene. Gradvis blir de tunge og ressurskrevende bygningsdelene konvertert, først hovedkonstruksjonene, deretter kledning og til slutt isolasjonen fra mineralull til trefiberisolasjon.

Basert på bransjeforeningen Dansk Byggeris siste økonomiske analyse og fremskrivning av byggutvikling frem mot 2030, viser analysen at det totale potensialet for å konvertere nybygde boliger til hovedsakelig trekonstruksjoner tilsvarer en gjennomsnittlig årlig besparelse på 14,5 prosent av den totale CO2-reduksjonen som Danmark må oppnå å leve opp til målet om 70 prosent reduksjon innen 2030.

Kan kutte 3,5 millioner tonn CO2

I bransjeforeningen Træ i byggeriet som har publisert rapporten, er de fornøyd med funnene.

– Sammenligningsstudien kan nå hjelpe oss med å dokumentere det vi allerede visste; nemlig at byggenæringen kan spille en veldig viktig rolle i forhold til det nasjonale og globale målet om å minimere CO2-utslipp. Bare ved å skifte fokus til produksjon av byggematerialer kan vi redusere CO2-utslippene betydelig, forklarer Lauritz Rasmussen og fortsetter:

– I analysen antas det til og med at alle treprodukter blir brent til disposisjon uten noen form for gjenvinning, noe som er det verste tilfellet. I de aller fleste tilfeller vil tre gjenvinnes på en mer bærekraftig måte, og da vil saken vår se enda bedre ut enn på papiret.

Hvis man ser utelukkende på CO2-utslippene fra byggingen av bygningene, er den potensielle gjennomsnittlige årlige besparelsen 30,5 prosent av det årlige CO2-reduksjonsmålet. Dermed gjør rapporten det klart at byggenæringen kan gi et betydelig bidrag til det nasjonale målet bare ved å øke fokuset på trebruk.

– Med en total potensiell besparelse på 3,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter de neste 10 årene, håper vi det vil være et øyeåpner for byggherrene, som forhåpentligvis til slutt vil flytte design- og materialvalg i en mer bærekraftig retning, avslutter Lauritz Rasmussen.

 

Om rapporten utarbeidet av Rambøll
Rapporten ble utarbeidet av Rambøll i juni 2020 og støttes av Træfonden. Rapporten er tilgjengelig på Træ på Byggeriets nettsider (se lenke over). Den er blant annet basert på Dansk Byggeris konjunktursyklusanalyse 2019, med en antagelse om at 28 500 boliger vil bli startet i 2020, og faller med 1,3 prosent årlig til cirka 25 000 boliger i 2030.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *