Byggeplass på Island. (Foto: Yadid Levy / Norden.org)

Vil ha nordiske byggeregler

De nordiske boligministrene ønsker å spare, forenkle og fremme bærekraftig matrialbruk med like byggeregler for de nordiske landene.

Nylig sendte de ut en deklarasjon om at dette arbeidet skal settes i gang.

Møte om harmonisering

Mer harmoniserte byggeregler og standarder i Norden kan bidra til lavere byggekostnader. Dette var utgangspunktet da de boligministrene fra Finland, Island, Norge, Sverige og Åland tirsdag ble enige om å styrke harmoniseringssamarbeidet mellom de nordiske landenes myndigheter, sette i gang relevant forskning og styrke de nordiske nettverkene i byggebransjen som støtter en harmonisering.

– Norden skal være verdens mest integrerte byggemarked. Vi vil gjøre det lettere for bedriftene i Norden å bygge på tvers av grensene, for å skape bedre og billigere bygg i alle deler av Norden, sier Sveriges bolig- og digitaliseringsminister Peter Eriksson, som var vert for boligministrenes møte i Stockholm i anledning av Sveriges formannskap i Nordisk ministerråd.

Nordisk potensial

De årlige merkostnadene for nybygg som kan tilskrives nasjonale forskjeller i byggeregler, beregnes ifølge en rapport fra Nordisk Innovation til å ligge mellom 40 og 60 millioner euro bare i Sverige.

Det er konstatert at en økt harmonisering vil kunne føre til et mer integrert marked for arbeid og produkter, med kostnadsfordeler for så vel eiendomseiere og byggentreprenører som for offentlig sektor.

Bare i Sverige er det ifølge Boverkets vurdering behov for ca. 600 000 boliger i perioden 2016–2025, og ministrene ser et potensial for at landene fjerner hindre som begrenser mulighetene for bygging på tvers av landegrensene.

Håper på grønt samarbeid

Boligministrene ber i deklarasjonen Nordisk ministerråd om å utrede hvordan harmoniseringsprosessen kan lettes, noe ministerrådets generalsekretær Dagfinn Høybråten ser som et naturlig oppdrag.

– Deklarasjon er i tråd med de nordiske statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens mest integrerte region. Den støtter også opp om arbeidet som allerede gjøres innenfor rammen for grensehinderrådet, som blant annet arbeider for smidige skattemessige forhold og grenseløse yrkeskvalifikasjoner sier Høybråten, som i juni skal legge fram en plan for økt mobilitet mellom landene i Norden for de nordiske samarbeidsministrene.

Byggeregler angir minimumsegenskapene en bygning må oppfylle. Dessuten skal disse egenskapene bevares hele bygningens levetid, det vil si at en bygning må vedlikeholdes.

De nordiske ministrene ser en mulighet for på sikt å samarbeide for å få ned bygningenes CO2-utslipp under hele livssyklusen, fra materialvalg på byggetidspunktet til drifts- og vedlikeholdsstadiet.

Mer bruk av bærekraftige materialer, som tre, i byggingen, er også i tråd med miljømålsetningene og styrker konkurransekraften.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *