(Illustrasjonsfoto: Foreningen Norden)

Oppgang i hele Norden

Byggenæringen blir stadig viktigere for Norge og nabolandene. På syv år er det skapt 91 000 nye arbeidsplasser i byggenæringene, selv om forskjellene fortsatt er store landene i mellom.

Hva betyr byggenæringen for økonomien i Norden? spør bransjeforeningen Dansk Byggeri som har sett på tall fra hvert land tilbake til 2009.

Les også: All jobbvekst er arbeidsinnvandring

91 000 nye arbeidsplasser

Da sysselsatte hele den nordiske bygg – og anleggsbransjen 800 000 personer. I år forventer Dansk Byggeri at tallet vil øke til 891 000.

Hvilke drivkrefter ligger bak veksten i det enkelt land? Her er det stor variasjon:

Norge har nydt godt av lave renter og oljefondet, som har gjort det mulig å finansiere store investeringer i infrastrukturen, skriver Dansk Byggeri.

Men veksten i sysselsettingen kommer fra massiv arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, primært Polen.

Økningen i antall sysselsatte for hele Norden.

ROT-fradraget sikret Sverige

Byggenæringen i Sverige kom seg fort igjen etter finanskrisen, takket være en lav valutakaurs, et voksende boligmarked og ROT-fradraget som gir skatteavdrag ved rehabiliteringsarbeider i privatboliger.

Ved siden av betydelige investeringer i svensk jernbane er det boligmarkedet som er «feberhett» og bidrar til økt sysselsetting. Som i Oslo opplever Stockholm en boligboble med synkende tilbud og økt etterspørsel.

Byggingen av mange nye flyktningeboliger sør i landet bidrar også til at Sverige påbegynte hele 65 000 nye boliger i 2016. Bygg- og anleggsbransjen vokste med 10 prosent i Sverige i i fjor.

 

Vekst på Island

Island fikk en stor nedtur under finanskrisen men siden 2013 har det gått oppover. Turismen til øya vokser enormt og særlig hotell- og overnattingsbygg bidrar til at det lille landet bygger 12 500 nye boliger i 2017.

Det er mye når man vet at Island har 330 000 innbyggere.

Veksten i sysselsatte fordelt på land. Norge i blått.

Endelig økning i Finland

Finland har hatt lav vekst i boligbyggingen, noe som ikke skyldes økonomiske nedturer eller medlemsskapet i EU. Årsakene er lav befolkningsvekst og manglende refomer av boligpolitikken.

Men ifjor snudde det.

Da vokste finsk bygg- og anleggsnæring med 7 prosent og var den viktigste årsaken til at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) økte med 1,5 prosent. Uten byggenæringen ville landet ikke hatt denne viktige veksten, skriver Dansk Byggeri.

Danmark håper på flere boliger

Boligmarkedet i København og Danmark har ligget nede i mange år og vært langt dårligere stilt enn markedene i Norge eller Sverige. Fortsatt er det store ulikheter mellom boligmarkedet i hovedstaden og ellers i landet. Nå vurderer danske myndigheter til og med å løsne på loven om salg av fritidsboliger til andre enn dansker, for å få mer fart på boligmarkedet.

I 2015 og 2016 har Danmark sett en forsiktig økning i antall nybygg, særlig i Århus og København. Et ROT-fradrag har også spilt en viktig rolle i å skaffe håndverkere arbeid i hele landet. Dansk Byggeri forventer at det påbegynnes over 20 000 boliger i 2017.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *