Säkerhetsparken er bygget etter kopi av tre anlegg i Finland - såkalte Safety Training Parks. (Foto: Ramirent.fi)

Sikkerhetsparken skal trene svensk byggenæring

Den første Säkerhetsparken utenfor Stockholm er et anlegg for fysisk trening som skal redusere antall ulykker på nabolandets byggeplasser.

I parken på 15 mål ved Arlanda flyplass kan utførende håndverkere og andre trene på ulike anlegg og situasjoner for å forbedre eget HMS-arbeid.

Sikkerhet i praksis

Säkerhetsparken er bygget etter kopi av tre anlegg i Finland – såkalte Safety Training Parks – som du kan lese mer om her.

– Dette er ikke en fasit på alt man kan gjøre, men det er en god begynnelse, sa Catharina Elmseter-Sverd, adm. direktør i Sveriges Byggindustrier, da hun åpnet Sikkerhetsparken.

Åpning av Säkerhetsparken. (Foto: Sveriges Byggindustri)

I parken er det opprettet forskjellige stasjoner med risikoscenarier for å trene på sikkerhet på byggarbeidsplassen i praksis.

Det dreier seg for eksempel om arbeid i høyden, asbest, tunnelarbeid og ergonomi.

– Piloter setter seg ikke i et fly, men i en flysimulator. Nå mener jeg vi har skapt en byggsimulator, sa Magnus Zetterlund fra Erlandsson Bygg.

(Foto: Ramirent.fi)

Stasjonene i sikkerhetsparken er fleksible. De kan tilpasses ulike behov for sikkerhetstrening på en byggarbeidsplass.

Viktig trening

I en fersk rapport fra Skydda kommer det fram at Norge er klart best i Norden på sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen.

Rapporten, som er utarbeidet av Skydda i Sverige, viser at det i 2017 ble registrert 1398 arbeidsulykker i Norge. Dette tilsvarer 0,55 ulykker pr. tusen ansatte i bygg- og anleggsbransjen.

I Sverige var tallet i samme periode 4451 arbeidsulykker, tilsvarende 1,25 ulykker pr. tusen ansatte.

Fra 2009 til og med 2018 førte ulykker på svenske byggarbeidsplasser til totalt 89 dødsfall, ifølge Arbetsmiljöverkets statistikk.

– Vi har hatt noen år med stigende antall ulykker, sa Peabs konsernsjef Jesper Göransson under åpningen av Säkerhetsparken.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *