Et kompakt tretak med Airguard Smart underside. (Illustrasjon: Isola)

Godkjent dampsperre for kompakte tretak

Isola har som første leverandør fått en SINTEF Teknisk Godkjenning for bruk av smart dampsperre i kompakte tretak.

Produktet AiGuard Smart2 har bestått omfattende laboratorietester og oppnådd svært gode resultater gjennom praktisk bruk i flere pilotprosjekter, skriver Isola.

Les også: Tester smart dampsperreløsning i kompakt isolert terrasse i tre

Utviklet og testet i Norge

Gjennom forskningsprogrammet Klima 2050 er løsningen benyttet i prosjektene Sveabakken 13, Boligblokk i Longyearbyen og ZEB Laboratoriet i Trondheim med henholdsvis Norgeshus, Statsbygg og NTNU/SINTF som piloteiere.

Dampsperren er testet på flere byggeprosjekter. (Foto: Klima 2050)

I målsettingen for delprosjektet som har omhandlet «Klimarobuste, kompakte tretak med smart dampsperre» heter det; «Kompakte tretak med smart dampsperre er en innovativ byggeteknisk løsning med stor interesse og aktualitet i markedet grunnet lave klimagassutslipp, kostnadseffektivitet og tradisjonell produksjon».

Mange bruksområder

Forutsetningen for godkjenningen er at dampsperren benyttes i kompakte tretak som produseres som elementer eller moduler i fabrikk, og som omfattes av SINTEF Teknisk Godkjenning med bruksområder og betingelser som beskrevet i godkjenningen.

Leder av innovasjon i Isola, Jørgen Young har vært ansvarlig for utvikling av løsningen i tett samarbeid med SINTEF Community i Trondheim. (Foto: Isola)

– Monteringen skal dermed skje under kontrollerte forhold når det gjelder fukt og temperatur samtidig som elementene eller modulene også skal være godkjente som komplette delkomponenter, forklarer produsenten.

(Foto: Isola)

AirGuard Smart2 er basert på DuPonts Tyvek materialteknologi kombinert med en aktiv polymer coating som gjør at produktet har variabel vanndampmotstand avhengig av hvilken relative fuktighet og vanndamptrykk det til enhver tid er i og utenfor konstruksjonen.

I den tekniske godkjenningen for produktet inngår også blant annet kompakte flate tak, vegger med teglforblending som kan være utsatt for sommerkondens og innvendig isolerte yttervegger under terreng av mur eller betong som aktuelle bruksområder.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *