Denne uken startet et pilotprosjekt med smarte dampsperrer i et nytt boligfelt på Åkrehamn. Fra venstre Jørgen Young i Isola, Vegard og Kenneth Sjøen i Sjøen Hus, Elisabeth Jelstad i Systemhus og Mestergruppen og Tor Ove Nesset i Sensor Innovation. (Foto: Systemhus)

Smarte dampsperrer i kompakte tretak gir redusert byggehøyde og mindre materialforbruk

Hvordan møte økte problemer med fukt i og på bygg i et stadig våtere klima og samtidig bygge mer bærekraftig? Det tester Systemhusbedriften Sjøen Hus, Isola, Sensor Innovation og SINTEF i et nytt boligfelt på Åkrehamn.

Denne uken ble smart dampsperre og fuktsensorer montert i taket på en seksmannsbolig som Sjøen Hus bygger i Stongtunet byggefelt på Åkrehamn som et pilotprosjekt. Resultatene fra lignende prosjekter viser veldig gode resultater.

Ser mange fordeler

Med klimaendringer og FNs bærekraftsmål som bakteppe, er bygg som varer, løsninger som reduserer bruk av materialer og fuktrobuste konstruksjoner høyaktuelt. Det er bakgrunnen for at Systemhusbedriften Sjøen Hus på Karmøy, byggevareprodusenten Isola, sensorprodusenten Sensor Innovation og SINTEF har gått sammen om å teste ut en ny og effektiv konstruksjonsløsning med smart dampsperre og sensorteknologi i et banebrytende pilotprosjekt.

Pilotprosjektet startet denne uken, da smarte dampsperrer og fuktsensorer ble montert i taket på en bolig i Stongtunet byggefelt. (Foto: Systemhus)

– Kompakte tretak og terrasser med smart dampsperre fra Isola er en innovativ byggeteknisk løsning som kontrollerer fuktinnholdet i konstruksjonen. Dampsperren slipper ut fukt i sommerhalvåret og er damptett vinterhalvåret. Dette overvåkes med sensorer, forteller Jørgen Young, leder for Innovasjon og Utvikling i Isola.

Han beskriver løsningen som et kinderegg av fordeler. For det første er en konstruksjon med smart dampsperre effektivt fordi byggehøyden og materialbruken reduseres og dermed også utslipp av klimagasser. Det gir byggherren et sikret tak.

Skal stå 60 til 100 år uten sopp og råte

Løsningen med smart dampsperre fra Isola er er utviklet av Isola i tett samarbeid med SINTEF. Forutsetningen for å bruke produktet er at det monteres i kontrollerte former og at tilstanden på den smarte dampsperren kontrolleres og dokumenteres i drift. Isola er opptatt av at den smarte dampsperren skal fungere som en fuktsikker løsning og gi en bærekraftig takkonstruksjon i hele byggets levetid.

Jørgen Young i Isola var med på å montere smarte dampsperrer og sensorer i pilotprosjektet. (Foto: Systemhus)

Fuktsensorteknologier testes ut i dette pilotprosjektet. Sensorene skal kontrollere fukt i trematerialene i byggeperiodene og senere i byggets driftsfase. Sensor Innovation sine sensorer er vurdert til å være av det beste på markedet for dette anvendelsesområdet med hele 30 års levetid på produktene og unik kompetanse. Denne teknologien kan benyttes i alle byggets faser og dekker alle anvendelsesområder i en bygningskonstruksjon, inkludert frost.

– Et bygg skal stå mellom 60 til 100 år uten sopp og råteskader. Med vår sensorteknologi overvåkes fuktinnholdet i konstruksjonen, legger Tor Ove Nesset, daglig leder i Sensor Innovation til.

Spennende pilotprosjekt

Det er Kenneth Sjøen, driftsleder hos Sjøen Hus, som har montert dampsperren og sensorene i bygget under veiledning av Jørgen Young i Isola, Tor Ove Nesset, i Sensor Innovation og Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus. Elisabeth er også fagansvarlig for byggteknisk og boligfaglig avdeling i Mestergruppen.

(Foto: Systemhus)

– Løsningen var overraskende enkel å montere. Nå kan vi overvåke fukttilstanden i bygget kontinuerlig via en app. Vi kan raskt iverksette tiltak om unormale verdier skulle oppstå, beskriver Kenneth Sjøen og legger til at Sjøen Hus alltid er på jakt etter nye og bedre måter å bygge på.

Han er stolt av at bedriften med dette pilotprosjektet får muligheten til å være med på å utvikle bærekraftige boliger for fremtiden på gode og kostnadseffektive måter sammen med Systemhus, Isola, Sensor Innovation og SINTEF.

Kan iverksette tiltak før fuktskade

Elisabeth Jelstad i Systemhus og Mestergruppen ser mange fordeler med denne måten å bygge på.

– Dette er en løsning vi har tro på. Vi i Systemhus og Mestergruppen fortsetter arbeidet med å finne effektive måter å bygge på som bruker mindre materialer, og dermed gir lavere klimagassutslipp. Vi får også bedre kontroll på fukt i byggene våre og kan agere før skader oppstår, understreker Elisabeth Jelstad.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.