Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. (Foto: Kilian Munch/Enova)

Fire nye år med mye av det samme fra Enova

Klima- og miljødepartementet har inngått en ny fireårig avtale med Enova. Avtalen gir statsforetaket faglig frihet til å prioritere mellom områder og tiltak som skal få støtte.

Som tidligere år, er ikke energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse nevnt spesielt i pressmeldingene om avtalen. Det nærmeste en kan komme, er at bygg og anlegg er med i en sekkepost i den ene av to prioriterte områder som kalles ikke-kvotepliktig sektor. Denne sektoren omfatter blant annet transport, jordbruk, avfall og bygg og anlegg, ifølge Enova.

Det andre prioriterte området, er utvikling av ny klimateknologi.

Les også: Industrien får suverent mest Enova-støtte

Må prioritere teknologiutvikling

I en pressemelding om avtalen, ser det ut til at Enova har mest tro på teknologiutvikling.

– Skal vi lykkes med å få utslippene ned mot null samtidig som vi legger til rette for at det skapes nye og bærekraftige verdier,  må vi prioritere å støtte de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nødvendige klimateknologiene ut i markedet og ut i verden, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Les også. Gjør Enova-støtten attraktiv for vanlige huseiere

Tung satsing med 3,3 milliarder

– Regjeringa satsar tungt på Enova og i 2021 vert Klima- og energifondet løyva 3,3 milliardar kroner. Det er meir enn nokon gong, og ei auke på 1,6 milliardar kroner sidan 2013, skriver klima- og miljødepartementet i sin pressemelding.

Videre heter det:

– Enova skal prioritere innsatsen der den gjev mest effekt og moglegheitene for å påverke utviklinga er størst, og mot teknologiar og løysingar som er tilpassa lågutsleppssamfunnet.

Les også: Enova får rekordmye til innovativ industri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *