Administrerende direktør Ole Erik Almelid og styret i NHO avslo søknaden om å etablere landsforeningen NHO Bygghåndverk. (Foto: NHO)

NHO avslo søknaden om ny landsforening

Byggmesterforbundet trer ut av BNL ved årsskiftet men blir foreløpig værende i NHO utenfor landsforeningene.

På landsmøtet til Byggmesterforbudet i juni stemte et stort flertall for å melde forbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL). Deretter mottok NHO en søknad fra forbundet og andre bransjeforeninger om å få starte en helt ny landsforening for bygghåndverkene.

Les også: Byggmestrene vil ha ny landsforening og Byggmestrenes landsmøte vedtok utmelding fra BNL

NHO avslo

Forrige uke behandlet styret i NHO Byggmesterforbundets søknad om å etablere landsforeningen NHO Bygghåndverk.

Søknaden ble avslått, men NHO ønsker å beholde Byggmesterforbundet og andre bransjeforeninger. Styret i NHO ber administrasjonen om å «gå i dialog med forbundet for å sikre at bransjeforeningen og medlemmene forblir i NHO-fellesskapet».

Løsningen er, i følge Byggeindustrien, at Byggmesterforbundet fra januar 2021 plasseres i NHOs «interimsgruppe» i en tidsbegrenset periode. Interimsgruppen er for medlemsbedrifter som ikke ennå er innplassert i en landsforening og kan brukes unntaksvis og etter godkjenning i NHOs styre.

– Nå som Byggmesterforbundet har sagt ja til å være en tidsbegrenset tid i interimsgruppen i NHO må vi bruke tiden godt for helheten og for bedriftene, sier Almlid.

Byggmesterforbundet: Gode muligheter

– Den løsningen vi nå har landet sammen med NHO gir Byggmesterforbundet gode muligheter for å ivareta våre interesser i NHO-felleskapet når vi går ut av BNL ved årsskiftet.

Styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet. (Foto: Byggmesteren)

– Tiden vil vise om vi i denne perioden, sammen med NHO, klarer å finne frem til en permanent landsforeningsløsning som vil ivareta våre medlemmers interesser, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet til Byggeindustrien.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.