Prosjektet består av vernetak over det gamle trehjulet, trappegallerier og gangbro over Losbyelva. (Foto: Finstad & Jørgensen)

Restaurerte Vasshjulet for hundre nye år

Lørenskog kommunes fremste kulturminne er tilbake på plass i Losbyelva. – Det nyrestaurerte hjulet er ment å skulle vare i 100 år, sier tømrermester Sjur Jøkling Eriksen.

Vasshjulet ligger ved Losbyelva nord for Mønevann i Østmarka. Det var drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge.

Sagverket ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner, skriver kommunen.

Viktig kulturminne

I 1957 fikk Lørenskog historielag Vasshjulet i gave av fru Kathrine Boeck som da eide Losby. I 1998 ble det flotte kulturminnet gitt videre til Lørenskog kommune.

Vasshjulet og anlegget rundt sto i fare for å forsvinne. (Foto: Lørenskog kommune)

Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen.

Måtte bygge nytt

Vasshjulet har blitt restaurert flere ganger, blant annet i 1943, 1989/90 og 1998. Det meste av trevirket ble da skiftet ut under disse restaureringene. Da restaureringsarbeidene startet i 2019 ble hjulet demontert. Det viste seg at det meste av trevirket var i så dårlig stand at det ikke kunne gjenbrukes.

Det gamle vasshjulet fraktes ut av Losbyelva. (Foto: Lørenskog kommune)

Tømrermester Sjur Jøkling Eriksen har derfor måttet lage nye deler, og han mener at hjulet nå skal holde i 100 år.

Stemningsfull gjenåpning

Steinmurene rundt hjulet er restaurert og det er bygget vernetak i cortenstål over Vasshjulet. I tillegg er det laget en gangbru over Losbyelva som skal forbindes med en sti opp til Losbyveien, på vestsiden av elva. Både området og Vasshjulet er gjort mer tilgjengelig.

Det nye vernebygget er tegnet av L2 Arkitekter. (Foto: Finstad & Jørgensen)

Steinmurene rundt hjulet ble restaurert av Åsgard Millar AS. Det nye vernebygget over Vasshjulet er tegnet av L2 Arkitekter. I tillegg er det laget en gangbru over Losbyelva. Hovedentreprenør for arbeidene var Finstad & Jørgensen AS.

Det ble en stemningsfull gjenåpning av kulturminnet om kvelden 22. september ved Losbyelva.

– Det er en stor ære å avduke det restaurerte Vasshjulet her på Østmorksaga. Vasshjulet er et tidsminne fra en svunnen tid, men skal også fortelle ei historie for framtida – historien om Lørenskog, sa ordfører Ragnhild Bergheim.

(Foto: Jonas Ruud, Lørenskog kommune)

Det nye anlegget vil bli brukt til historieformidling for både barn og voksne. Kommunen ser også på muligheten for å kunne etablere Vasshjulet som en utescene for både lokalt kulturliv og profesjonelle utøvere.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *