Innleie til "midlertidige" prosjekter fortsetter som før arbeidsmiljøloven ble oppdatert. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Reglene for innleie fungerer dårlig

Innleien i Oslo og Bergen er ikke blitt mer regulert etter at arbeidsmiljøloven fikk nye bestemmelser om dette, viser besøk på 113 byggeplasser og ny rapport fra fagforeningene.

Rapporten om innleie i hovedstaden er basert på 63 byggeplassbesøk i Oslo og omegn i september i år, inkludert både private og offentlige prosjekt. Totalt er 3 554 arbeidstakere omfattet av undersøkelsen.

Les også: Ikke seriøst nok for landets byggmestere

Ulovlig innleie dominerer

I 2019 ble nye bestemmelser om adgangen til innleie innført i arbeidsmiljøloven. Men lovens presiseringer om stillingsprosenter eller adgangen til å leie inn midlertidig har hatt liten effekt på hvordan innleien faktisk foregår, heter det i rapporten «Slutt med mobilen i handa?» av Ellen Engelstad.

Fra 1. januar i år var det kun lovlig å leie inn fra bemanningsbransjen når innleiebedriften har tariffavtale. I tillegg må innleien avtales skriftlig med tillitsvalgte. Disse bestemmelsene brytes det mot i stor grad, påpeker forfatter og fagforeningene som derfor definerer slik innleie som ulovlig.

Oslo: 80 prosent av innleien ulovlig

Innleie på byggeplassene i Oslo-regionen er på 35 prosent. 80 prosent av innleien skjer gjennom bemanningsbyråer og her mener rapporten at 80 prosent av innleien er ulovlig:

– Vi har registrert 230 innleieforhold som omfatter 1 241 arbeidstakere. Av all innleie fra registrerte bemanningsforetak foregikk 19 prosent etter skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en bedrift som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO. Det er registrert to tilfeller der innleien antas lovlig fordi innleiebedriften ikke har egne folk til å utføre det aktuelle arbeidet. 20 prosent av registrert innleie fra bemanningsforetak var dermed lovlig. De resterende 80 prosent var ulovlig. Det er en liten nedgang siden 2017, da 85 prosent var ulovlig, heter det i rapporten.

Fagforeningene bak rapporten om innleie i Oslo krever at innleie forbys. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Oslo kommunes egne innkjøpsregler i Oslomodellen burde vel fjerne eller begrense graden av innleie til byens egne byggeprosjekter? Nei, heller ikke på disse prosjektene respekteres arbeidsmiljøloven.

– Byggeprosjekter under Oslomodellen tar ikke hensyn til den nye loven av i år, som sier at kun bedrifter som har tariffavtale med LO kan drive med innleie, heter det i rapporten der forfatteren besøkte åtte byggeplasser med 342 arbeidstakere i regi av Oslo kommune.

Her var 90 arbeidstakere, eller 26 prosent, innleid.

Bergen: 78 prosent av innleien ulovlig

I Bergen har 50 private, kommunale og fylkeskommunale byggeplasser blitt besøkt med samme resultat som i Oslo. 39 av byggeplassene bryter mot arbeidsmiljølovens paragraf 14-12(2) om innleie, sier fagforeningen Union som står bak undersøkelsen.

30 byggeplasser, eller 60 prosent, benyttet seg av bedrifter uten tariffavtale som hadde innleide. De øvrige ni plassene hvor det var brudd mot bestemmelsene, manglet dokumentasjon i form av skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

Av de 11 byggeplassene som ikke brøt loven, var seks uten innleide, men dette var i hovedsak små byggeprosjekter.

I begge byer peker fagforeningene på at bedriftene som leier inn ulovlig, har lav kjennskap til de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller velger å bevisst omgå disse.

Egenproduksjon og innleie hos de store

Hva gjør de store entreprenørene som har tariffavtale? Noen har ansatt flere utførende i faste stillinger, mens andre satser videre på underentreprenører og/eller innleie.

Rapporten mener at andelen egne ansatte hos tariffbundne entreprenører har økt fra 32 prosent i 2017 til 42 prosent i 2019. Andelen innleide har gått ned fra 35 prosent til 32 prosent, mens andelen ansatt hos underentreprenører har sunket fra 33 prosent til 26 prosent.

På byggeplasser i regi av entreprenører uten tariffavtale var innleieandelen høyere, hele 51 prosent (48 prosent i 2017), mens andelen egne ansatte bare var 22 prosent (27 prosent i 2017), heter det i rapporten som påpeker at utvalget er for lite til at disse tallene kan si noe sikkert om utviklingen.

Hele 20 byggeplasser drevet av de tariffbundne entreprenørene ble på kartleggingstidspunktet drevet helt uten egne timelønte.

En sammenligning av byggeplassene til de store entreprenørene:

(Figur fra rapporten » Slutt på mobilen i hånda»)

– Vi ser at mens Veidekke, Skanska, Solid og JM baserer driften i hovedsak på egne ansatte, så baserer Hent seg hovedsakelig på innleid arbeidskraft, mens den hos AF er basert på utstrakt bruk av underentrepriser, heter det i rapporten.

Videre vekst i bemanningsbransjen

Arbeidsmiljølovens nye bestemmelser som ble innført i 2019, skulle føre til flere faste ansettelser i høyere stillingsprosenter. Nylig meldte NHO Service at bare 2,9 prosent av de ansatte i bemanningsforetak hadde en stillingsbrøk under 20 prosent, og hele 36,9 prosent har en stillingsprosent mellom 80 og 100 prosent.

I rapporten fra fagforeningene heter det at man har intervjuet innleide fra bemanningsbyråer i Oslo som Match Bemanning, HIRE og STOLT om deres kontrakter og stillingsprosent.

– De forteller at de har kontrakter på 25-40 og 50 prosent, altså langt under en fast og hel stilling, heter det i rapporten.

Antall «ansatte» i bemanningsforetak har nesten doblet seg på to år, fra 13 933 i 2017 til 22 182 i dag.

Bemanningsbransjens omsetting økte med 52,2 prosent fra 2016 til 2018. I rene tall fra 5 470 millioner kroner i 206 til 8 328 millioner kroner i 2018.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *