- At innleie ikke skal regnes som et leverandørledd er den viktigste årsaken til Byggmesterforbundets innsigelse, sier styreleder Per Ove Sivertsen. (Foto: Christopher Kunøe)

Ikke seriøst nok for landets byggmestere

– Byggmesterforbundet mener at de nye seriøsietsbestemmelsene til BNL og Fellesforbundet er utilstrekkelige og stiller seg ikke bak BNLs vedtak, sier styreleder Per Ove Sivertsen.

– De nye seriøsitetsbestemmelsene vil ikke gi landets byggmestere bedre konkurransevilkår, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet.

Les også: Enige om nye seriøsitetsbestemmelser og Seriøsitetskrav skaper splid i Byggenæringen

Regler som angår byggmestere

Seriøsitetskravene til Byggenæringens Landsforening (BNL) ble signert første gang i 2015 og er nå blitt revidert to ganger.

I fjor tok Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening dissens da seriøsitetskravene ble vedtatt av BNLs styre. Nå gjentar situasjonen seg: Byggmesterne er uenige med BNL og mener at den nye versjonen ikke innebærer vesentlige endringer fra forrige runde.

– Denne avtalen burde ikke hete seriøsitetsbestemmelser men «Nasjonal anbefaling for offentlige anskaffelser», for det er bare offentlige anskaffelser dette gjelder, sier Sivertsen.

Styret i Byggmesterforbundet minner om at hovedformålet med denne avtalen er å regulere anskaffelser på offentlige byggeoppdrag.

– Vi legger derfor til grunn at alle henvisninger til lovregulerte seriøsitetsforhold allerede etterleves. For våre bedrifter er det derfor avgjørende at konkurransereglene åpner for reelle konkurransevilkår – som baserer sin virksomhet på egne ansatte, fastslår styrelederen i Byggmesterforbundet.

Innleie er et leverandørledd

At innleie ikke skal regnes som et leverandørledd er den viktigste årsaken til uenigheten.

– Byggmesterforbundet foreslo overfor BNLs styre at innleie skal telle som et leverandørledd – slik det er gjeldende i Oslomodellen. Derfor er jeg særlig overrasket over at Fellesforbundet ikke har fulgt opp dette i de reviderte seriøsitetsbestemmelsene, sier Sivertsen.

Manglende kontroll

Et annet punkt som Byggmesterforbundet ikke ønsker å gi seg på, er hvordan bestemmelsene skal kontrolleres av byggherre. I dag har Oslo kommune samt en rekke statlige og offentlige byggherrer fått langt bedre kontroll med sine leverandører gjennom kontrollsystemer som HMSREG.

– Erfaringen fra Oslomodellen er at krav til bruk av det digitale kontrollsystemet HMSREG har betydelig effekt som sikrer etterlevelsen av regelverket. Derfor er det også overraskende at BNL og Fellesforbundet bare anbefaler bruk av et slikt system i sine reviderte seriøsitetsbestemmelser, sier Sivertsen.

I Oslomodellen er dette kravet ufravikelig.

– Uten pålagt bruk av et slikt system ender man opp med papirkontroll i ettertid. Det er bare ikke godt nok, fastslår styrelederen i Byggmesterforbundet.

Per Ove Sivertsen mener det er viktig at Byggmesterforbundet sier klart fra om at seriøsitetsbestemmelsene mangler disse viktige punktene. Noe de gjorde internt i BNLs behandling av saken, uten at dette ble tatt inn.

– Vi er kjent med at BNLs styre ikke var enstemmig i denne saken og Byggmesterforbundet vil fortsette arbeidet for utvidet bruk av Oslomodellen og Telemarksmodellen som i større grad gjør en forskjell, avslutter styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *