Det nye sjøfrontanlegget i Moss er bygget med totalt 16.000 løpemeter CU-impregnert tre i klasse A. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Mer trebruk i kyst-urbane byrom

Moss kommune har byttet alt gammelt treverk langs strandkanten med nytt. – Det er en trend at mange byer langs fjorder og kysten ønsker å gjøre denne mer tilgjengelig for publikum, sier Aasmund Bunkholt i TreFokus.

– Totalt har vi bytte all den gamle sibirske lerken med 16.000 løpemeter impregnert tre i klasse A. Vi måtte bytte alt det gamle treverket fordi den for dårlig, forteller driftsleder Knut V. Madsen i Bygg og vedlikehold i Moss kommune, som er svært fornøyd med det nye anlegget.

Naturlige løsninger trekker folk

I tillegg til nytt treverk, har kommunen lagt stein langs kantene, satt inn nye benker, to offentlige dusjer og lyssatt det hele med ledlys.

Man ser en trend at mange byer langs fjorder og kysten ønsker «å ta tilbake» sjøfronten og gjøre denne tilgjengelig for publikum. Dette innebærer i mange sammenhenger store offentlige rom i form av havnepromenader og kaier og bruk av trebaserte løsninger/konsepter er nærliggende/naturlig.

Stranden ligger vis a vi fergeleiet. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Alle byer er i ferd med transformere kystområdene sine fra industriformål til bolig- og rekreasjon. Dette forteller arkitekt og urban planlegger Sissel E. Tønnesen Engblom i Urbaniq, som har deltatt mange store byutviklingsprosjekter i alle de skandinaviske hovedstedene og i USA.

Trebruk på de fineste tomtene

– Det vi ser i flere av kystbyene tar tilbake kysten, som en konsekvens av den industrielle endringen. Det som er spennende er at ofte i slike prosesser frigjøres det store arealer, som skal omskapes til andre formål, til såkalte A-tomter, sier Tønnesen Engblom.

Hun var ansvarlig for mulighetsstudiet og etterhvert områdereguleringen til Moss kommune, som ligger til grunn for transformasjonen av arealet til Petterson-fabrikken i Moss.

Arkitekten håper det i fremtiden blir mer bruk av tre i utviklingen av de norske byene.

– Tre er et levende materiale, og det har en fremtredende rolle i vår historie. Tre finner vi mye av, både i vårt landskap og vår byggetradisjon. Materialet er en del av fortellingen om Norge, derfor er det viktig at dette materialet tas med. Jeg håper vi skal se mer treinnslag i byutviklingen, slik at de som komme til en norsk by kan se at deler av våre bærekraftprinsipper i større grad har med seg tre som et bærende element, sier Tønnesen Engblom. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Stort markedspotensial

Aasmund Bunkholt forteller at det ligger et markedspotensial ved sjønære områder.

– Markedet for trebaserte løsninger og konsepter i fjord og sjønære områder er stort. Dette omfatter byer og tettsteder over hele landet, der man generelt sett ønsker å områdene med tilgjengelige for allmennheten. Da er havnepromenader og offentlige rom et naturlig valg og bruk av trebaserte løsninger ofte svaret, sier han.

Dette er også belyst i et FoU-prosjekt som nylig er gjennomført av Treteknisk og TreFokus i samarbeid med treindustrien.

 

– Det nye innen utendørsbruk bruk av tre er at det de senere årene er utviklet nye produkter og behandlingsmåter for å sikre trebaserte produkter forutsigbar holdbarhet. Dette omfatter fasader, byromsmøbler, brygger, kaier og havnepromenader, sier Bunkholt.

– Markedet for trebaserte løsninger og konsepter i fjord og sjønære områder er stort, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.