Moholt 50I50 studentboliger i Trondheim. (Foto: Veidekke/SiT)

Utvikler veileder for bygging i tre

Bygg21 og TreFokus utvikler nå en veileder som skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere å bygge i tre.

Veilederen er nå under utvikling av Bygg21 i samarbeid med informasjonsselskapet TreFokus.

Lanseres i høst

– Hensikten er å kunne gi potensielle byggherrer og deres samarbeidspartnere informasjon om å bygge i tre, og kunne svare på spørsmål knyttet til økonomi, bærekraft, byggesystemer, tekniske løsninger og regelverk forteller Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Veilederen lanseres høsten 2017. Arbeidsgruppen og referansegruppen har bestått av en rekke ulike aktører som representerer hele verdikjeden fra byggherrer til arkitekter, rådgivere, entreprenører, produsenter, leverandører samt ledende kompetansemiljøer.

Bygg21s seniorrådgiver Arne Malonæs leder arbeidet og har med seg Aasmund Bunkholt og Tone Haugen-Flermoe fra TreFokus.

 

Stort behov

– Fordelene ved treløsninger er mange, men vi opplever at kunnskapsbehovet er stort hos både byggherrer, arkitekter og rådgivere. Vi tror veilederen kan bli et nyttig verktøy for flere fagfunksjoner når man står på startstreken og vurderer hva slags bygg man ønsker å utvikle, sier Malonæs.

Bygg21s oppgave er å bidra til å redusere kostnadene i bygg- og eiendomsnæringen med 20 prosent innen utgangen av år 2020 uten at det går på bekostning av byggenes bærekraftige kvaliteter.

Arbeidsgruppen antar at potensialet for besparelser ved valg av treløsninger for enkelte typer bygg og byggeprosesser kan ligge i størrelsesorden 15-20 prosent i forhold til tradisjonelle løsninger.

Samtidig bidrar bruk av industrialiserte trebaserte konsepter til å fremme bærekraftige kvaliteter i både nybygg og ved oppgraderinger av eksisterende bygg.

– Det viktigste grepet for å nå Bygg21s mål er å identifisere og spre beste praksis. Hvis norsk bygg- og eiendomsnæring kan industrialisere bruken av treløsninger er vi langt nærmere realiseringen av målene. Vi gleder oss til å lansere veilederen til høsten, avslutter Sverre Tiltnes.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *