Tom Mauland fra Hinna Park FM, og montørene fra Saga Energy. (Foto: Entra)

Eksisterende bygg blir mini-kraftverk

Entra bygger ut tak og fasade med solcellepaneler i Professor Olav Hanssens vei 10 på Ullandhaug i Stavanger. Byggets egen kraftproduksjon blir ca 340 000 kWh per år og tilsvarer årsforbruket til 23 eneboliger.

Solstrøm-anlegget på taket består av 1 334 solcellepaneler fordelt på tre tak hos Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Geobank der boreprøver fra Nordsjøen oppbevares.

Solcellepaneler med høyere utbytte

– Entra har jobbet med klimaløsninger og miljøvennlige bygg i flere år, og det er inspirerende å samarbeide med organisasjoner som er bevisste på sitt karbonavtrykk og velger innovative løsninger. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret, og gjennom dette prosjektet opparbeider Entra seg verdifull kunnskap og erfaring som vi kan videreføre til andre bygg. Da bidrar vi med løsninger som gjør vår bransje i stand til å redusere sitt miljøfotavtrykk, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

Panelene som er valgt har et energiutbytte som er høyere enn standard solpaneler. Produsentgarantien på disse er 90 prosent etter 30 år, mens forventet levetid ifølge utførte standardiserte tester er på mer enn 50 år.

– Entra velger en innovativ og fremtidsrettet løsning, uttaler sivilingeniør Kristian Prestrud Astad i Saga Energy.

Den tekniske løsningen er utviklet av tidligere oljeingeniører i Saga Energy, og innebærer at anlegget er dimensjonert i forhold til aktuelt strømforbruk i de tre byggene. Dette gir god balanse mellom produksjon og forbruk, og gir derfor bedre økonomi i prosjektet.

(Foto: Joakim Sikveland/Niras)

Anlegget er utformet slik at det ved behov kan utvides til å levere strøm til elbiler, og kan suppleres med stasjonært batteri slik at overskudd fra produksjon på dagtid kan forbrukes om natten.

Solstrømanlegget som nå installeres i Entras bygg på Ullandhaug er siste generasjon utviklet med glass på begge sider av monokrystallinske silisium-wafere. Kostnaden er høyere i innkjøp, men energiutbyttet i levetiden er større slik at økonomien totalt sett blir bedre, forteller Astad.

Panelene er produsert i Europa av en fabrikk som er drevet av solstrøm og energibrønner. Fabrikken ble i 2016 kåret til Europas mest energieffektive industribygg og ble åpnet av daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon.

Glass gir strøm

Det er første gang at en rehabilitering av glassfasade gjøres med solceller. Prosjektet beviser at også eksisterende bygg er en del av det grønne skiftet. Her rehabiliteres fasaden, det visuelle utrykket bevares, og lager ren solenergi på 1050 m2 glassfasade.

(Foto: Entra)

Solcellefasaden har en strukturert oppbygging av både lyse og mørke felter, 45 forskjellige glassdimensjoner og det er 483 glass som nå blir aktive. Alt gjøres med millimeterpresisjon slik at alt blir minst like flott som før. I fasaden produserer nå hvert eneste glass ren energi og vil gjøre like lenge som bygget består. Slik rehabilitering er forbilledlig gjort av Entra, sier Thor Christian Tuv i FUSen.

Inkludert i anlegget er en solstrålingsmåler (pyranometer) som skal forsyne eier og brukere av byggene med sanntidsinformasjon om solinnstråling. Fagfolk fra Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Tromsø (UiT) vil høste data fra anleggene.

Leietakerne i bygget ved Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Kartverket, ECC (Electronic Chart Centre) og Universitetet i Stavanger har vært pådrivere og svært positive til solstrømprosjektet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *