Nå er tre av fire bedrifter på sosiale medier

Stadig flere bedrifter er aktive brukere av Facebook og andre sosiale medier, viser en ny undersøkelse.

Nå er det 76 prosent av bedriftene som benytter sosiale medier med Facebook og LinkedIn som de mest brukte. Det er en økning på fem prosent siden i 2017, viser undersøkelsen Bruk av IKT i Næringslivet, omtalt på Statistisk sentralbyrås nettsider.

Undersøkelsen viser dessuten at nesten 80 prosent av bedriftene har egen nettside.

 

Seks av 10 i bygg og anlegg

I bygg og anlegg er det vel 60 prosent av bedriftene som er aktive på Facebook eller LinkedIn. Det er vesentlig færre enn innenfor informasjon og kommunikasjon og bilsalg og bilverksteder som er de største brukergruppene. Begge de to næringene har 92 prosent brukere på sosiale medier.

De sosiale mediene er mye brukt som møteplass mellom bedrifter og kunder.

Kontakt med kundene

Omdømmebygging og rekruttering er de viktigste grunnene til at bedrifter bruker de sosiale mediene, framgår det av undersøkelsen. Over 20 prosent svarer dessuten at de bruker mediene for å involvere kunder i produktutvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *