- Boligene er de første som blir bygd her på omkring 20 år, sier Jon Kåshagen om området som er regulert for 71 boenheter.

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Momsrefusjon ville vært god drahjelp for sjeldent boligprosjekt

I Næroset i Ringsaker har byggmester Jon Kåshagen regulert tomter til 71 boenheter der det ikke er bygd nye boliger på 20 år. Men kommunen avslår spørsmål om å gi boligprosjektet drahjelp.

Den drahjelpa han har bedt om, er en refusjon av momsen til infrastrukturen til boligområdet. Vei, vann og avløp er foreløpig beregnet å koste åtte millioner kroner, og momsrefusjonen kunne gitt en besparelse på to millioner.

Momsrefusjon er aktuell når det bygges infrastruktur til boligområder som kommunen seinere skal overta vederlagsfritt. Om kommunen selv står som byggherre, betaler den ikke moms for slike anlegg. Har kommune og utbygger avtale om momsrefusjon, kan utbyggers kostnader reduseres med den andelen av momsen partene avtaler.

Flere kommuner praktiserer momsrefusjon som kan skje etter to modeller, en anleggsbidragsmodell eller en justeringsmodell. Eidsvoll kommune er en av flere kommuner som åpner for slike avtaler ut fra et ønske om å bidra til næringsutvikling og vekst.

Les også: I Eidsvoll får utbygger refundert 70% av momsen

Satte ned prisene

– Jeg har håpet på en refusjon og har allerede regnet den inn i prisene til boligene, sier byggmester Jon Kåshagen. – Medregnet momsrefusjon kan prisene bli lavere, og området kan dermed bli mer attraktivt for barnefamilier. Vi trenger flere skolebarn her. Skolen har vært nedleggingstruet flere ganger, og det er knapt bygd nye boliger her de siste 20 åra.

To eneboliger er allerede satt opp, og den nærmeste er ennå til salgs, forteller byggmester Jon Kåshagen.

Ene- og tomannsboliger

To eneboliger står allerede ferdig i «Næroset sentrum1» som Kåshagen har begynt å bygge ut. Den første er solgt, og den andre ligger ute til salg.

– I høst starter vi å bygge et par tomannsboliger som vi håper vil falle i smak for barnefamilier. Totalt kan vi bygge 71 enheter her, men utbyggingen vil nok gå over lang tid, fastslår Kåshagen.

Kommunen redd for ansvar og arbeid

I snart 10 år har Byggmester Jon Kåshagen forberedt det nye boligfeltet i Næroset. I to runder har han tatt opp spørsmål om momsrefusjon med rådmannen i kommunen.

Jon Kåshagen driver byggmesterfirmaet med åtte ansatte og en lærling.

– Anleggsbidragsmodellen er praktisert andre steder i en årrekke, og jeg har problemer med å forstå hvorfor det ikke er aktuelt i Ringsaker. Det vil bety reduserte kostnader for utbygger, vil gjøre det enklere å komme i gang og vil ikke bety mer enn noe administrasjonskostnader for kommunen, skriver Kåshagen til rådmannen i januar for to år siden.

Rådmannen avslo forespørselen fordi det ville medføre ansvar og risiko.

Forespørsel om å gi momsrefusjon etter den såkalte justeringsmodellen, ble så avvist med at det vil kreve for mye administrasjon for kommunen.

 

Tar betalt for administrasjonen

– Kommunens administrasjonskostnader kan eventuelt dekkes av utbygger, foreslo Kåshagen, uten at det var til hjelp.

I Eidsvoll kommune som har vedtatt å bidra til momsrefusjon gjennom begge alternative modellene, er det problemet løst enkelt, ifølge økonomisjef David Eriksen.

– Når vi inngår avtaler med utbyggere om dette, krever vi en viss prosent av den refunderte momsen til administrasjonskostnader. Blir anleggsbidragsmodellen benyttet, er kommunens andel 50 prosent, med justeringsmodellen er den 30 prosent. Det vil dekke arbeidet vi har med disse ordningene, mener han.

 

Fakta: Momsrefusjon

Dette er de to momsrefusjonsordningene for infrastruktur:

Anleggsbidragsmodellen

Kommunen påtar seg å være byggherre for infrastruktur og fradragsfører merverdiavgiften. Samtidig inngås det en avtale hvor den private utbygger tilbakebetaler nettokostnaden til kommunen. Nettokostnaden er kommunens kostnader minus merverdiavgift.

 

Justeringsmodellen

I justeringsmodellen tar utbygger kostnadene til den kommunale infrastrukturen i utgangspunktet, men setter opp en oppstilling til kommunen som sistnevnte kan bruke til å kreve fradrag gjennom de kommunale omsetnings- og kompensasjonsoppgaver. Når kommunen oppnår fradraget, vil en del av mva-beløpet tilbakeføres til utbygger.

Kilde: «Den gode starten på utbyggingsprosjekter», utgis av advokatfirmaet Magnus Legal.

Næroset ligger ved innsjøen Næra og har båtplasser, danse- og grillplass ved Kanaløya.

Fakta: Byggmester Jon Kåshagen AS, Næroset

Etablert i 1996 av Jon Kåshagen. Åtte ansatte tømrer og en lærling. Bygger nytt og rehabiliterer, hus og hytter i Ringsaker med hytteområdet Sjusjøen og nabokommunene. Driftsinntekter på 11 millioner kroner i 2018 (proff.no)

Kontoradresse i Næroset, åtte km fra Moelv .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *