Bygg og anlegg har 14 300 ledige jobber

Bedriftene i bygg og anlegg har behov for 14 300 nye arbeidstakere. Tømrere og snekkere er blant de mest etterspurte, viser tall fra Nav.

Det høye antallet ledige stillinger er nesten en dobling fra samme tid i fjor, da det var 6 400 ledige arbeidsplasser i næringen. De positive signalene i Navs tall bekreftes av to andre undersøkelser. Norges Banks regionale nettverk av bedrifter og Manpower Group kan begge melde om optimisme og vekst i blant annet bygg og anlegg som det ikke er sett maken til siden 2012.

Aktivitetsøkningen er størst hos oljeleverandører og tjenesteyterne og i bygg og anlegg, går det fram av Norges Banks regionalt nettverk.

Uten å tallfeste det, fastslår rapporten at «flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft».

 

Mest optimisme på Østlandet

Manpower Groups undersøkelse konkluderer med at det er stor optimisme over hele landet, og aller størst er den på Østlandet. Bedriftene har ikke meldt om så lyse utsikter på åtte år.

– Mange norske virksomheter sliter med å nå vekstmålene sine fordi de ikke får tak i menneskene de trenger. Rett kompetanse til rett tid er avgjørende for at norske bedrifter skal kunne være lønnsomme og konkurransedyktige, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Intern opplæring

– Virksomheter må tenke annerledes for å løse utfordringen. Når man ikke får tak i kompetansen man trenger gjennom stillingsutlysninger, er samarbeid med andre eller å utvikle kompetansen internt gode alternativer, sier Brath.

Det snakkes stadig mer om at norsk arbeidsliv trenger ulike former for «lynutdanning», en utdanningsform der arbeidssøkere kan tilegne seg kunnskapen markedet etterspør mens de allerede er i jobb, legger hun til.

Manpower Group har startet en lynutdanning sammen med Høyskolen Kristiania. Det er snakk om utdanning ved siden av jobb og gjelder blant annet oppvekst- og helsefag.

En kommentar til “Bygg og anlegg har 14 300 ledige jobber

  1. Hvorfor skal man ta fagbrev som tømrer, for så å settes til monteringsarbeider? Eneste ekte håndverksfag som fremdeles består, er kokkefaget. Kokken er den eneste som må mestre hele prosessen fra råvare til ferdig produkt. Misforstå meg rett, jeg mener ikke at en tømrer skal være involvert i alle prosesser, fra uthenting av materialer til siste dykk. Men jeg ville forvente at en tømrer har inngående kjennskap til de prosessene. En tømrer skal vite hvilke råvarer som egner seg best til ulike formål. Bruke de mest egnede verktøy på en god og trygg måte. Sørge for at det ferdige arbeidet innehar den kvaliteten som forventes fra et faglig standpunkt, ikke hva forbruker synes er godt nok. Eller at man som utførende har gitt de beste forutsetninger for andre fag som skal inn i ettertid å kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte.
    I dag får en tømrer ferdigprodukter i hende, og skal utføre i henhold til produktbeskrivelse. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal nedgradere kvaliteten på fagutdanning, til fordel for å få nok folk til å utføre oppgaver som ufaglærte eller «lyn»-utdannede fint kan utføre? Dette er noe bransjen selv har sørget for. Stolthet for fag og utførelse er svinnende, der byggvareprodusenter og eiendomsutviklere sitter med økende fortjeneste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *