Styreleder Per Ove Sivertsen fikk gjennomslag for sitt forslag om å slanke BNL. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesterne: Slanking og mulig BNLexit

– Er BNL svaret? spurte Byggmesterforbundet styreleder Per Ove Sivertsen og fikk svar fra medlemmene på landsmøtet som i dag stemte ja til forslaget om å omorganisere Byggenæringens Landsforening.

– Når vi nå holder landsmøte hundre år etter at Byggmesterforbundet ble etablert, har vi det samme utgangspunktet som ved stiftelsen: Vi skal ivareta tømrerfagets og medlemmenes interesser, sier styrelder Sivertsen i sin åpningstale på landsmøtet.

Les også: Går bestevennene hver sin vei? og Byggmestrene vil slanke BNL

Når ikke mange nok byggmestere

– I løpet av disse hundre årene har vi møtt mange utfordringer, men alltid klart å rigge oss til for endringer og nye oppgaver, fortsetter Sivertsen og fastslår at Byggmesterforbundet er en sterk aktør for sin bransje.

– Men heller ikke organisasjoner kan stå stille nå. Vi må bli en tydeligere aktør lokalt.

Styrelederen peker på en rekke utfordringer for Norges byggmestere i 2019. Fra sentrale endringer i byggeregler og begrensninger som følge av reguleringer av boligtomter til useriøse og kriminelle som skader lokale konkurransevilkår.

– Samtidig ser vi at det er mulig å få til gode endringer. Særlig press fra lokale initiativ hjelper og gir stadig større gjennomslag og respekt for sunne rammevilkår, sier Per Ove Sivertsen.

Nye og skjerpede regler for offentlige anskaffelser er et godt eksempel på dette.

– Vi ser at Telemark- og Oslomodellen leverer og at andre kommuner nå henger seg på. Det betyr sunnere vilkår for alle når bandittene blir borte.

Byggmesterforbundet ønsker seg nå mer lokal innsats.

– Vi har utfordringer med å nå ut til flere byggmestere. Vi har ikke tilstrekkelig fokus på lokale bedrifters hverdag i dag, fastslår Sivertsen.

Vil prioritere lokal innsats

Under landsmøtet skal medlemmene ta stilling til hvorvidt Byggmesterforbundet skal fremme forslag for BNLs generalforsamling om at landsforeningen bør begrense seg til å ivareta arbeidsgiverspørsmål og felles interesser innenfor tariff og overenskomst.

– Skal vi få tyngre gjennomslag innen ROT-markedet og offentlige anskaffelser må vi styrke organisasjonen lokalt og få sterkere regioner. Mange medlemmer er utålmodige etter dette, mener Sivertsen.

Behovet for å styrke regionskontorene med egne ledere, slik Byggmesterforbundet har gjort i Troms og Østfold, krever økte ressurser. Nye regionledere vil både avlaste foreningene og øke engasjementet.

Men det vil koste. Idag betaler forbundet ca 3,7 millioner kroner til BNL og bruker i tillegg betydelige ressurser på organisasjonsarbeidet innad i BNL. Arbeid som mange medlemmer og styret mener gir for lite konkrete resultater.

– Når de vanlige byggmesterbedriftene møter så store forandringer og utfordringer – er da BNL svaret? spør Sivertsen og legger til at BNL i dag fremstår som et lag med spillere som kler seg i lik drakt men ikke spiller mot samme mål.

– For BNL vil dette bli et tap siden det er Byggmesterforbundet som har den politiske troverdigheten, sier styreleder Per Ove Sivertsen.

Vedtak: Ja til mulig BNLexit

En rekke medlemmer på landsmøtet får si sin mening i saken. Flere taler for å ikke forhaste seg og foreløpig bli i BNL, endre forslaget eller si rett ut at forbundet ønsker å trekke seg ut av Byggenæringens forening. Andre stiller seg bak styret, men lurer på konsekvensene ved en eventuell utmeldelse.

Historisk avstemming på Byggmesterforbundets landsmøte 2019.

Deretter stemmer landsmøtets medlemmer skriftlig om sak 9B.

Forslaget vedtas med 477 stemmer, 30 blanke og 20 mot.

Forslaget er som følger:

«Det startes opp ett arbeide for å omorganisere Byggenæringens Landsforening til kun å ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende overenskomster. Omorganiseringen skal være gjennomført innen generalforsamlingen i 2020.»

– Dette er et mandat til å la styret fremme forslaget på BNLs generalforsamling. Veien videre vil bli avklart når forslaget fremmes der, sier styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet.

BNL: Vil beholde byggmesterne

Administrende direktør Jon Sandnes i BNL vil at Byggmesterforbundet forblir i BNL.

– Fredag skal de ha landsmøte der de ha til behandling et tema som handler om hva BNL skal være i framtida. Det er et klart uttrykk for at vi i BNL som jobber med næringslivspolitikk og arbeidslivspolitikk er nødt til å skjerpe oss. Vi må se på hvordan vi kan gjøre det enda bedre, slik at medlemmer som er i Byggmesterforbundet også opplever at vi leverer verdier for dem, sier Jon Sandnes til Byggeindustrien dagen før avstemmingen.

Tidligere har styreleder Dag Andresen i BNL gitt følgende kommentar til Byggmesterforbundets forslag:

– Jeg er overrasket. Byggmesterforbundet har sittet i BNLs styre siden opprettelsen i 1997. Det har i løpet av de siste  årene vært kun én sak som har hatt dissens i styret- og det var i fjor høst i forbindelse med omforente seriøsitetsbestemmelser. Utover det så har det vært enighet i alle saker de siste årene, uttalte Andresen i slutten av mars.

 

En kommentar til “Byggmesterne: Slanking og mulig BNLexit

  1. Er vel best for alle om Byggmesterforbundet blir egen landsforening. Mer sutring skal du lete lenge etter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *