(Illustrasjonsfoto)

Vil gjøre det enklere å se konkursrytterne

Ute på høring: Justis- og beredskapsdepartementet vil endre forskrift slik at du lettere kan sjekke opp og finne gjengangerne i Konkursregisteret.

I dag må man oppgi fødselsnummeret til den man ønsker opplysninger om, noe som i praksis gjør registeret hemmelig. Nå åpner høringsforslaget  for oppslag på personnavn, skriver Justisdepartementet.

Les også: Tusen verstinger i arbeidslivet og Lettere å utveksle personopplysninger

De konkurskriminelle unnslipper

Konkurs benyttes for å unngå personlig ansvar for kriminalitet begått i virksomhetens navn, og som verktøy ved unndragelse av verdier.

Konkurshyppighet i virksomheter ledet av personer registrert med flere straffbare forhold er meget høy. Blant personer med konkurshistorikk er dobbelt så mange siktet for annen økonomisk kriminalitet, sammenliknet med personer uten konkurser. Å ikke inngå avtaler eller lignende med slike er viktig. Derfor har en rekke organisasjoner og næringslivet lenge bedt om en forenkling av søket hos Konkursregisteret i Brønnøysund.

– Bør være åpent for almenheten

I sitt høringsbrev skriver Justis- og beredskapsdepartementet at Konkursregistreret bør være åpent for innsyn fra almenheten:

– En konkurskarantene innebærer ikke bare forbud mot å være styremedlem osv. i formell forstand i visse typer virksomheter, men også «reelt (å) utøve» slike verv. Skal man ha muligheter for å føre kontroll med det siste, er det ikke nok med en registerordning som bare virker som en intern kontrollordning for Foretaksregisteret, skriver departementet som minner om at dette er viktig for mange bedrifter:

– Selskapsorganer o.a. bør ha muligheter for å undersøke om en kandidat til styre m.v. er ilagt karantene før vedkommende velges inn eller ansettes.

Søke på personnavn

Endringen konkursregisterforskriften vil være at det kan søkes på personnavn for å sjekke om en person er ilagt konkurskarantene.

Dette vil ikke identifisere like presist som ved søk på fødselsnummer, men det vil gjøre det enklere å gjøre oppslag i Konkursregisteret.

Av personvernhensyn legger departementet til grunn at en eventuell ny ordning for utlevering av opplysninger bør være enten som i dag, med henvendelse til Konkursregisteret, eller at det lages en søkefunksjon på nettsidene til Konkursregisteret.

– Personvernhensyn tilsier at det ikke legges ut en liste på internett over alle som er ilagt konkurskarantene, skriver departementet som mener at dersom det lages en søkefunksjon, må det vurderes om det skal kreves en form for innlogging for søk, enten ved at det registreres en bruker på Brønnøysundregistrenes nettsider, eller via ID-porten.

Høringsfristen er 3. juni 2019 og du kan lese mer om høringen her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *