Den nye skolepaviljongen tas snart i bruk på Charlottenlund. (Foto: Byggebransjens Uropatrulje)

Godt signalbygg for yrkesfagene?

I skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole bygges klasserom til lavest mulig pris, uten lærlinger, norsk språk og deler av et elanlegg som må installeres på nytt av godkjent elektrobedrift.

Når byggfagelevene på Charlottenlund videregående skole ser ut av vinduene til klasserommet, kan de følge med på skoleeierens byggeprosjekt i skolegården.

Entreprenør og byggherres tilsvar kan du lese nederst i artikkelen.

Les også: Useriøse bak fylkets fasade

Negativ signaleffekt

Det enkle paviljongbygget med fem undervisningsrom oppføres på en måte som har fått mange til å lure på om byggherren, Trøndelag fylkeskommune, følger sine egne seriøsitetskrav.

Daglig leder Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje sier at hele prosessen med paviljongen skuffer de seriøse bedriftene i Trondheim.

– Dette er kanskje et lite bygg til rundt 12 millioner kroner, men det har en stor og negativ signaleffekt: Anbudsprosess med tidlige møter mellom fylkeskommunens saksbehandlere og leverandøren Rcontainer er en ting. Nå oppføres bygget på billigst mulig måte med moduler fra Øst-Europa uten bruk av lærlinger i skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole. Dette blir et dårlig signalbygg for skoleier og alle som ønsker en mer seriøs byggenæring, sier Vidar Sagmyr til Byggmesteren.

Hovedentreprenøren Rcontainer AS er ikke godkjent opplæringsbedrift. (Foto: Byggebransjens Uropatrulje)

Vedtatt i fjor – glemt i år?

For et år siden vedtok et enstemmig fylkesting i Trøndelag strengere anskaffelsesregler. Bakgrunnen var at fylkeskommunen årlig kjøper varer og tjenester for 3,3 milliarder kroner og ville ha klokere innkjøp for skattepengene.

De nye reglene strammet inn kravene til bruk av innleid arbeidskraft, underleverandører samt andelen fagarbeidere og lærlinger hos leverandørselskaper. Det kreves også at anleggsarbeidere som jobber på fylkeskommunens anleggsplasser skal snakke og forstå norsk.

Ifølge Byggebransjens Uropatrulje, er flere av disse kravene fraveket på Charlottenlund videregående skole:

  •  Mange av arbeiderne på anleggsplassen hverken snakker eller forstår norsk.
  •  Kompetansekravet i henhold til installering av elektriske installeringer er ikke oppfylt.
  • Underentreprenørene har ikke lærlinger på prosjektet og den valgte hovedentreprenøren, Rcontainer AS, er ikke godkjent opplæringsbedrift.

– Dette er en skandale, sier Vidar Sagmyr som har tipset kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune om arbeidene.

Ikke godkjent el-installering

Anbudet om modulbygget ble avgjort til fordel for Rcontainer, etter at tiltaksklassen for bygget ble nedgradert av byggherrens brannkonsulent. Det betyr blant annet at kravene til byggets rømningsvei og brannsikring i vegger, dører og vinduer er langt lavere.

Byggmesteren har sett anbudene fra de to andre tilbyderne, som begge leverte anbud for en høyere tiltaksklasse med branndører- og vinduer.

– Vi regnet inn alt det som for vår del er riktig i et slikt bygg og i henhold til TEK17 kravene for brann, lyd, luftmengder i ventilasjon – det er jo masse ting som skal være på stell, sier prosjektsjefen i en av tilbyderne som tapte anbudet.

Alt er ikke på stell i skolegården. (Foto: Byggebransjens Uropatrulje)

Etter tips fra Byggebransjens Uropatrulje fant det lokale eltilsynet, DLE, at installasjonen av byggets solavskjerming og tilkoblinger av dette i sikringsskapene ble utført av en bedrift uten godkjenning for arbeidet.

– Jeg kan bekrefte at vi førte tilsyn med elanlegget i modulbygget, sier seksjonsleder for tilsyn i Trønderenergi Nett, Sivert Syrstad, til Byggmesteren.

Paviljongene fra utlandet er levert med mye av det elektriske anlegget ferdig installert, noe som er lovlig.

– Men de som fullførte installasjonen, er ikke godkjent for dette arbeidet i Norge. Da krever DLE at det arbeidet som er gjort i Norge, installeres på nytt. Dette må utføres av en godkjent og registrert elektrobedrift, sier seksjonsleder Syrstad som understreker at tilsynet også fant at tilkobling av modulene samt installasjon av brannanlegg og nødlysanlegg var utført av en registrert og godkjent elektrobedrift.

Fylkeskommunen og Rcontainer svarer

– Rcontainer har en kontrakt med Trøndelag Fylkeskommune om å levere et modulbygg ved Charlottenlund VGS. Vi oppfyller alle krav i byggherrens kontrakt. Modulbygget leveres i henhold til krav i dokumentasjon mottatt fra byggherre, skriver daglig leder Senol Kamburce i Rcontainer.

Byggherren Trøndelag fylkeskommune ved eiendomssjef Rune Venås svarer til Byggmesteren at:

– Dører og vinduer installeres i samsvar med konsept fra brannteknisk rådgiver.

På oppfølgende spørsmål om anbudet ble vesentlig endret i ettertid og derfor burde vært avvist og utlyst på nytt, svarer eiendomssjef Venås at konkurransedokumentene fra september 19 er tydelig på brannkonseptet. Disse krav er ikke fraveket, svarer eiendomssjef Rune Venås.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *