Moelven-ansatte som bygger skoler i Borlänge, fra venstre Stefan Nilsson, snekker, Johan Larsson, maler, Christian Andersson og Anders Nyberget, snekkere og arbeidsleder Robin Sjölin. (Foto: Tommy Hellström)

Borlänge satser på modulskoler

Moelven Byggmodul har i løpet av kort tid bygd fem skoler i svenske Borlänge, og ytterligere to er under planlegging.

I den svenske kommunen har befolkningsutviklingen allerede overskredet prognosen for 2020, og det har ført til et stort behov for rask utbygging offentlige bygninger.

Her kan du se en kort film om prosjektet

https://www.youtube.com/watch?v=rVPgwnqq140

Rasjonelt

Økende tilflytting til større tettsteder og byer i Sverige skaper nye utfordringer. Infrastruktur og kommunale tjenester må utvikles, bygges ut og iblant omorganiseres.

Fabrikkbygde moduler har mange fordeler. Modulene produseres i et kontrollert og værbeskyttet miljø der risikoen for fuktskader er helt eliminert. Bygging på fabrikk er rasjonelt og tidseffektivt, og teknikken innebærer at monteringstiden på byggeplassen er kort. Det gir både kvalitetsfordeler, miljømessige fordeler og god kostnadskontroll.

Borlänge kommune har ingen retningslinjer som sier at trebygninger eller fabrikkbygde løsninger skal være førstevalget. Man velger det alternativet som er kostnadsmessig gunstigst, og det hører til unntakene at et plassbygd hus blir billigere enn et fabrikkbygd.

Best pris

– Når det gjelder valget av Moelven Byggmodul som leverandør av skolene, er det et resultat av at de hadde den beste prisen, og at de kunne levere innflyttingsklare bygninger som oppfyller våre funksjonskrav, på den tiden vi hadde fastsatt, sier Johan Forsman hos det kommunale eiendomsselskapet AB Stora Tunabyggen, som er byggherre.

En av skolene i Borlänge. (Foto: Borlänge kommune)

– Anbudsrunden var helt åpen, og vi mottok også tilbud på plassbygde alternativer fra konkurrerende bedrifter, men det blir rimeligere å bygge med moduler, forklarer Forsman.

Det kom inn fire anbud, og Moelven Byggmoduls forslag var totalt ti millioner kroner billigere for tre skoler enn det nest billigste, som var et alternativ med tre plassbygde skoler.

For fem år siden bygde Moelven Byggmodul AB både en skole i Ornäs og Trollskogens förskola i Borlänge. Sistnevnte fikk høsten 2016 et tilbygg som rommer barnehage og skole med barne- og mellomtrinn. Den tas i bruk når vårsemesteret 2017 begynner. Det totale arealet på tilbygget er 1480 kvadratmeter og har plass til 200 barn. Tidligere i år er det oppført to andre skoler på samme størrelse i kommunen.

– Vi har dessuten opsjon på ytterligere to skoler som skal bygges sammen med eksisterende skoler. Også de vil bli bygd som moduler, og de skal være innflyttingsklare mot slutten av 2018, forteller Johan Forsman.

 

God planlegging

Skolebygningene er designet av en arkitekt som er engasjert av byggherren. Konstruksjonsdetaljene er deretter justert av konstruktører ved Moelven Byggmodul AB, som har tilpasset dem til bedriftens produksjon.

Med god planlegging har man kunnet begrense monteringstiden på stedet til ti uker – men det stiller spesielle krav til logistikk, forteller Robin Sjölin, som er Moelven Byggmoduls arbeidsleder ved Trollskogens skola.

– Når monteringstiden er så kort, må ulike yrkesgrupper kunne dele på plassen og jobbe parallelt. Snekkerne og malerne er ansatt i Moelven, og i tillegg bruker vi mange eksterne leverandører – blant annet elektrikere, rørleggere, spesialister på ventilasjon, låsesmeder og gulvleggere. For at det skal fungere, må alle arbeidsoppgavene utføres i riktig rekkefølge. Men vi har lang og god erfaring med å planlegge slike byggeprosjekter, så det foregår uten problemer, sier han.

– I akkurat dette tilfellet er ytterligere en leverandør involvert, påpeker Johan Bergkvist, som er Moelvens prosjektleder:

– Korridoren som forbinder den gamle bygningen med den nye, er bygd av en frittstående entreprenør som har ansvar for idriftsetting og for at låse- og alarmsystemer og andre ting fungerer når skolen tas i bruk. Samarbeidet med den entreprenøren har fungert knirkefritt. Hele prosessen har vært svært smidig med tanke på den korte tidsplanen vi har måttet forholde oss til, sier han.

Prosjektleder Johan Forsman i AB Stora Tunabyggen, konsulent Andreas Vestlund i Projektledarbyrån, plassjef Tobias Rydberg og projektleder Johan Bergkvist i Moelven Byggmodul AB, avholder et byggemøte ved Trollskogens skole i Borlänge. (Foto: Tommy Hellström)

Et godt alternativ

Jan Larsson er salgssjef ved Moelven Byggmodul AB i Torsby, som har levert skolene til Borlänge kommune. Han har jobbet i bedriften i over 20 år og sett hvordan interessen for modulbygde hus har økt opp gjennom årene.

– Vi har bygd mye her i Borlänge før, og vi får mange forespørsler – ikke bare fra denne regionen, men også fra andre deler av landet. Spesielt i Stockholm-området og Mälardalen er det en tendens at modulbygg blir oppfattet som et attraktivt alternativ. Det handler ikke bare om skoler. Interessen gjelder også aldershjem og andre typer bygninger, forteller han.

– Stadig flere har oppdaget fordelene ved fabrikkbygde alternativer – både at byggetiden er kort, at kostnadene er lavere, og at fleksibiliteten er stor. Et modulbygg kan jo til og med flyttes hvis det skulle bli nødvendig, avslutter Jan Larsson.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *