Moduler fra Hedalm heises på plass. (Foto: Ringsaker kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Moelven overtar på Hjellum

Moelven kjøpte i sommer modulbedriften Hedalm AS. Idag overtar konsernet formelt selskapet og det nye navnet blir Moelven Byggmodul Hjellum AS.

Moelvens nye tilskudd i modulfamilien i Norge vil være et selvstendig selskap på linje med de øvrige datterselskapene i Moelven konsernet.

– Samtidig er det slik at skal vi kunne ta ut effekter av investeringen, må virksomhetene Moelven Byggmodul Hjellum AS og Moelven Byggmodul AS i Moelv koordineres og samkjøres, sier direktør Lars Brede Aandstad.

Les også: Kjøpet av Hedalm godkjent

Leder begge

Lars Brede Aandstad blir daglig leder i begge selskapene. Selskapene får separate styrer, men vil ha de samme eiervalgte styremedlemmene. Tidligere daglig leder Karsten Tanem i Hedalm AS vil ha en sentral rolle i den daglige driften på Hjellum som fabrikksjef. I Moelv er Hans Kristian Egner fabrikksjef.

– Dette gleder vi oss til alle sammen – både i Moelv og på Hjellum. Moelven får en fremtidsrettet produksjonsstruktur innen modulbyggeri som betjener virksomhetsområdets tre markedssegmenter – a) bygg og anlegg, b) prosjekt og c) bolig, sier Aandstad.

Spesialisering

Strategisk sett dreier oppkjøpet seg om spesialisering og rendyrking for å styrke modulvirksomhetens konkurransekraft. Konsernet opplever nå og forventer en betydelig etterspørselsøkning i markedet for standardiserte og nøkkelferdige fleretasjes leilighetsbygg.

– Moelvens nye leilighetskonsept skal i sin helhet produseres på Hjellum. Anlegget i Moelv skal rendyrkes mot andre produkter. Målsettingen vår er å fylle all kapasitet på Hjellum med boligmoduler, men inntil vi er der, må vi se på hva vi ellers skal produsere på Hjellum og i Moelv. To sterke produksjonsenheter av moduler i Norge gir muligheter for økt spesialisering, økt kapasitet og evne til å levere store ordrer på kort tid – i alle våre tre segmenter, sier Aandstad.

 

Ledende i Norden

Gjennom oppkjøpet av Hedalm AS styrker Moelven sin posisjon som den ledende modulprodusenten i Norden. Konsernet har fra i dag 1. oktober to modulbedrifter i Norge og en i Sveige med fire ulike produksjonsanlegg.

Moelven er allerede i gang med å se på løsninger for hvordan modulvirksomheten i Norge mest effektivt og hensiktsmessig bør organiseres og driftes i framtida.

– Det er en prosess som skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansatte og ledelse i Moelven Byggmodul AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS, sier Aandstad.

Få personalendringer

Aandstad forklarer at det foreløpig får få personalmessige konsekvenser på Hjellum og i Moelv.

– Per nå har vi fornuftige ordrereserver og ingen umiddelbare planer om endringer i samlet produksjonskapasitet. På funksjonærsiden er den vesentligste endringen som er planlagt per nå at bolig-teamet i Moelv flytter til Hjellum. Eventuelt andre endringer på funksjonærsiden skal vi finne løsninger på sammen med de ansatte. Det viktigste for oss nå er å bli kjent med våre nye kollegaer og sammen med dem finne de beste løsningene for hvordan vi arbeider fremover, sier Aandstad.

Like mange ansatte

Han har heller ingen planer som skulle tilsi at det vil bli endringer i antall ansatte i den ene eller andre bedriften, men sier samtidig at Moelvens modulvirksomheter konkurrerer i et prosjektmarked og må tilpasse seg til markedsaktiviteten og ordretilgangen.

– Den lagte strukturen på produksjonssiden skal gi økt konkurransekraft over tid og vil således være med på å styrke arbeidsplassene, både på Hjellum og i Moelv. Det skal gjøres noen mindre endringer i fabrikken på Hjellum for å kunne kjøre lengre moduler. Utover det kjøres det videre som i dag, sier Aanstad.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *