(Illustrasjonsfoto: Norsk Kulturarv)

Rekordtildeling til Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI tildeler 6,5 milloner kroner til aksjonene «Ta et tak 2019/20» og «Uthus i nord».

Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 12 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 25,6 millioner til 2 870 prosjekter landet over.

Vil du søke om midler til bevaring gjennom ordningen, kan du lese mer her.

Redder mange bygg

Aksjonene er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI. Til neste års aksjon søkte SNK om NOK 6,5 millioner, og i sitt styremøte 18. oktober 2018 besluttet Stiftelsen UNI å innvilge hele det omsøkte beløpet til formålet.

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv.

Den ordinære ”Ta et tak 2019/20»-aksjonen skal ha følgende fokusområde:

– Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

Kriterier vil være som tidligere: Objektets alder, objektets egenart (stedstypisk⁄ sjeldent), grad av forfall, objektets funksjon og intensjon om bruk etter restaurering, geografisk differensiering (vi ønsker bredest mulig geografisk representasjon ved tildeling av midler).

Søknadsskjema blir lagt ut på Norsk Kulturarvs nettside, www.kulturarv.no, eller kan fås fra administrasjonen.

Lanserer «Uthus i nord» aksjoner

Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs lanserer nå «uthusprosjekt» i Nord-Norge – «Uthus i nord». En vesentlig del av det tildelte beløpet blir øremerka til uthus i de tre nordligste fylkene.

Etterhvert som jordbruket har endret seg er flere og flere av bygningene på gårdene gått ut av bruk. Resultatet er et stadig økende forfall på bebyggelsen i Nord-Norge.

I juli besøkte Norsk Kulturarv, sammen med Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen, Kåfjord kommune i Troms, i håp om å bevare flere kulturminner der. Kåfjords ordfører Svein Leiros gikk 26. juli ut i NRK, med forslag om en nasjonal offentlig finansiering for å få fjerna en del av de gamle og falleferdige fjøsene i kommunen.

Etter en uttalelse fra Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, på NRK Radio om mulighetene til å heller redde disse kulturminnene, var ikke veien lang til at kontakten mellom kommunen og Kulturminnefondet ble opprettet.

I løpet av en ukes intenst arbeid, er det nå tent håp om bevaring av flere kulturminner i Kåfjord. På kort tid ble det satt i gang et besøk til Kåfjord kommune, og alle interesserte ble invitert til et informasjonsmøte.

En varm dag i slutten av juli møtte over 30 personer opp. Både Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og Troms fylkeskommune deltok med informasjon om sine tilskuddsordninger på møtet (Kulturminner for alle, Ta et tak og Redningsplanken).

I tillegg til Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Norsk kulturarv og fylkeskommunene, har Sametinget signalisert at de ønsker å være samarbeidspartner inn i «Uthus i nord».

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *