Jorunn Kragset, forretningsutvikler i Norkart, fortalte blant annet om Norkarts arbeid med digital nabovarsling under frokostmøtet om digitale byggesøknadsløsninger. Møtet fant sted på Kulturhuset i Oslo 7. november. (Foto: DiBK)

Fem nye løsninger for byggesøknad

Gjennom Fellestjenester BYGG legger Direktoratet for byggkvalitet til rette for raskere og enklere byggesøknader. Fem leverandører lanserer nye søknadsløsninger i høst.

Nylig presenterte de fem leverandørene sine løsninger på et frokostmøte i Kulturhuset i Oslo. Mer enn 150 personer, både folk fra byggenæringen og kommunene, hadde møtt opp for å høre mer om løsningene, som benytter Fellestjenester BYGG som plattform.

Under frokostmøtet ble det klart at søknadsløsningene de fem leverandørene tilbyr vil gi forenkling – for alle parter: Byggenæringen, kommunenes saksbehandlere og privatpersoner.

Les her om leverandørene og hva de tilbyr.

Ulike løsninger, ulike brukere

– De fem løsningene som er presentert i dag, viser at direktoratets digitaliseringsstrategi fungerer. Markedet begynner nå å levere løsninger for byggesøknader som er tilpasset ulike grupper av søkere, både for profesjonelle aktører i byggenæringen, som arkitekter og rørleggere, og for privatpersoner, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Grindahl.

Fem av disse er nå klare eller er i ferd med å ferdigstille sine søknadsløsninger:

  • Norkart.no – tiltak uten ansvarsrett, det vil si mindre byggeprosjekter hvem som helst kan søke om.
  • Byggesøknaden.no – utarbeidet av Ambita og Norconsult for profesjonelle.
  • Byggsøk.net – utarbeidet av Arkitektbedriftene og tilpasset arkitekter.
  • RørWeb – utarbeidet av Rørentreprenørene, først og fremst for rørleggervirksomheter.
  • eByggsøk.no – utarbeidet av Atea, Skanska og TAG arkitekter for profesjonelle.

Søknadsløsningene er tilpasset ulike brukergrupper, og tilbyr ikke nødvendigvis alle typer byggesøknader. RørWeb er eksempelvis en heldigital løsning for å erklære ansvarsrett, mens Norkart.no først og fremst retter seg mot privatpersoner som skal nabovarsle og søke om å bygge, rive eller endre mindre byggeprosjekter.

I tillegg til disse tilbyr Oslo kommune en egen søknadsløsning for profesjonelle. Denne løsningen har blitt presentert tidligere på direktoratets frokostmøteserie.

Les her om leverandørene og hva de tilbyr.

Gjør jobben lettere og raskere

RørWeb, som er den ferskeste av de fem leverandørene av digitale byggesøknadsløsninger, jobber med å integrere flere tjenester i Fellestjenester BYGG, fortalte Kent Barwin, som representerte Rørentreprenørene under onsdagens frokostmøte.

– Det viktigste for våre brukere er at en digital løsning gjør jobben enklere og raskere, og at den er tilpasset nettbrett og mobil, som er det verktøyet rørleggere bruker i forbindelse med dokumentasjon. Ved hjelp av RørWeb kan rørleggerbedriftene i dag raskt sende ansvarsrettserklæring direkte til ansvarlig søker via Altinn. Det tar bare et par minutter å utfylle erklæringen i vår digitale løsning, sa Kent Barwin.

Atea viste fram løsningen eByggsøk, som er utviklet i samarbeid med Skanska og TAG. eByggsøk kan integreres med eksisterende prosjektløsninger eller brukes som en egen løsning. eByggsøk tilbyr søknad om rammetillatelse, tiltak i ett trinn, igangsettingstillatelse, midlertidig tillatelse og ferdigattest. I tillegg tilbyr eByggesøk distribusjon av nabovarsel.

– Digitale byggesøknadsløsninger sparer både prosjektene og det offentlige for mye tid. Saksbehandlingen blir dessuten lik, og systemet sørger for at man sender inn de riktige dokumentene til riktig kommune. Jo flere prosjekter vi jobber med, desto enklere blir det å bruke løsningen fordi metadataene gjenbrukes. Det er blitt såpass enkelt at selv jeg kan gjøre det, sa Simen Løvgren, forretningsutvikler i Skanska.

En mer effektiv hverdag, blant annet med søknader som til dels er forhåndsutfylte, var også noe av det Helene Svelle i Arkitektbedriftene, Dag Øyvind Lien i Ambita og Håvard Watland i Norconsult trakk fram som gevinster av digitale byggesøknadsløsninger. Jorunn Kragset i Norkart syntes det var på sin plass med en applaus for at rekommandert nabovarsel snart kan være en saga blott. Og applaus ble det.

Den digitale motorveien

De fem leverandørene kom også med ros til Direktoratet for byggkvalitet når det gjelder den jobben som er gjort med Fellestjenester BYGG som plattform for byggesøknadsløsninger kommersielle aktører kan utvikle.

– Det de fem leverandørene presenterte i dag, viser at Fellestjenester BYGG er i drift og klar for bruk. Dette er vår digitale motorvei for byggesaker, sier Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet.

Gjennom Fellestjenester BYGG tilbyr direktoratet at søknader som sendes inn kontrolleres mot regelverket før innsending. Dette skjer gjennom en valideringstjeneste som er bygget på Altinn. I tillegg sørger Fellestjenester BYGG for at ansvarsretter går til riktig firma for signering, at naboer kan se og svare på nabovarsling i Altinn og at byggesøknaden sendes til riktig kommune.

– Fellestjenester BYGG skal være en robust, digital vei som gradvis forbedres og effektiviseres, slik at den med årene blir bedre og mer tilrettelagt for automatisering og selvbetjening. Sånn sett er vi bare i starten av den digitale reisen der Fellestjenester BYGG vil være et sentralt verktøy i arbeidet med forenkling og automatisering av byggesaksprosessen. Men vi er godt i gang, fastslår Grindahl.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *