(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Sjekklister for byggesak er digitalisert

Nå er de nasjonale sjekklistene for byggesak digitalisert og i en mer brukervennlig form. Listene kan brukes både til å vurdere byggesøknader og til å orientere seg i regelverket.

Sjekklistene for byggesak er til hjelp i saksbehandlingen, men søkere kan også bruke den nye versjonen av sjekklistene for å få en oversikt over hvilket regelverk som gjelder for byggesøknader, forklarer direktoratet for byggkvalitet.

Sjekklistene kan brukes til å orientere seg i regelverket

I sjekklistene finner du som er byggesaksbehandler, søker eller utbygger alle krav som er knyttet til ulike søknader. For byggesaksbehandleren er sjekklistene et hjelpemiddel for å sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for den aktuelle søknaden som skal behandles. For søkere kan sjekklistene i den nye versjonen brukes til å orientere seg om kravene som stilles til deres søknad.

Gir grunnlag for sjekk av digitale byggesøknader

Sjekklistene er strukturert slik at det er mulig å vurdere kravene for enkelttiltak før eller etter innsending av søknad.

De er utarbeidet som en del av KS’ nasjonale kravspesifikasjon for eByggesak, og mange av listene er allerede integrert i kommunenes saksbehandlingssystemer.

Listene brukes i tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG. Søkere som bruker digitale søknadsløsninger får dermed sin søknad kontrollert opp mot regelverket før den sendes til kommunen.

Mange av sjekkpunktene er altså kontrollert før kommunen mottar byggesøknaden.

Når kommunen mottar søknaden, får de samtidig en rapport som viser hva som allerede er sjekket i den digitale søknadsløsningen, og jobben med å sjekke innholdet blir enklere. Punktene som ikke er integrert i forhåndskontrollen i Fellestjenester BYGG kan kontrolleres manuelt ved å bruke sjekklistene.

Vil sikre likere byggesaksbehandling

Hensikten med nasjonale sjekklister er å gjøre byggesaksbehandlingen mer lik og gi mer komplette søknader. Sjekklistene som ligger til grunn for kontroll i Fellestjenester BYGG utvides stadig.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *