Camilla S. Gramstad i Virke handel og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareidustriens Forening på møtet om ombruk av byggematerialer.

Byggevarehandelen må også over på ombruk

Bruk og kast er ikke framtida for byggevareprodusenter og byggevarehandel. De må også tenke ombruk, varige og holdbare produkter, bekrefter representanter for de to næringene.

– Entreprenører og oppdragsgivere må etterspørre ombruksmaterialer, så vil byggevarehandelen levere, lovte Camilla S. Gramstad i Virke handel på et frokostmøte om barrierer for ombruk av byggematerialer i Oslo fredag.

– Etterspørsel etter ombruksprodukter, og lønnsomhet i omsetning av dem, er en forutsetning, understreket hun.

– Handelen er basert på bruk og kast, men den må også forholde seg til sirkulær økonomi i framtida, og åpne for ombruk. Den vil ikke ha noe valg. Verdens ressurstilgang tilsier det, mente hun.

Gramstad er miljøsjef i Virke handel og er en av forfatterne til «Nye forretningsmodeller i handelen» som handler om Innovasjon for en bærekraftig framtid.

Les også: EU-direktiv for og mot ombruk

 

Tror vi kan få det til

En annen representant for byggevarehandelen, Heidi Lyngstad, miljøsjef i Løvenskiold Handel, tror også på ombruk:

– Jeg tror bransjen kan få til ombruk, men det må tas tak i noen lover, regler og risiko forbundet med det. Der vil det stoppe. Myndighetene må få på plass hva som må dokumenteres og hvordan det skal gjøres, mente hun.

 

Materialer med god holdbarhet og lang levetid er godt for miljøet, fastslår Trine D. Pettersen.

Levetid og holdbarhet er godt for miljøet

– Entreprenørene om å legge mer vekt på levetid i produktene de bruker i bygg, appellerte Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens forening. – Lenge er produkter utviklet uten tanke på levetid, det er konkurransen fra utlandet som har vært styrende. Men produkter som er holdbare og har lang levetid, er det absolutt beste miljøtiltaket, poengterte Dyrstad Pettersen.

Hun mente det vil være lettere å få til ombruk av bygningsdeler i framtida når alle bygg er BIM-et og dokumentert på en måte så man vet hva som finnes i dem.

Les oså: EUs byggevareforordning hindrer ombruk

NOBB kan hjelpe

– Medlemmene våre ser positivt på ombruksmarkedet, forsikret næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie i Elektroforeningen.

– Vi har gode forutsetninger for ombruk gjennom eksisterende produktdatabaser som NOBB, EFObasen og NRFbasen. Der ligger mye informasjon om produkter som er i norske bygg. Det kan det bygges videre på, mente han.

Voie mente det kan utvikles en bransjestandard om hvilken dokumentasjon som trengs for brukte materialer. Her må myndighetene og bransjeforeningene jobbe sammen for å finne gode løsninger og krav.

– Politikerne er tydelige på at de ønsker en overgang til sirkulær økonomi. Da må vi utvikle forretningsmodellene slik at vi fortsatt skaper nye jobber og økt verdiskapning. Det vil våre medlemmer være med på, sa Voie.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell. Medlemmene omsetter for 50 milliarder kroner i året.

Les også: Ruller inn nye vinduer som var kastet

annonse

Påpeker barrierer

Frokostmøtet handlet om rapporten Barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer som er utarbeidet av Anne Sigrid Nordby i Asplan Viak for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall og Byggenæringens Landsforening.

Rapporten påpeker behovet for at et marked etterspør ombruksmaterialer og at det finnes informasjon om hva som er tilgjengelig. Den viser også til at merking og dokumentasjon av produktene stenger for gjenbruk av materialer, men at det er krefter i sving i EU for å endre dette.

 

Økende interesse

Rannveig Landet i Byggenæringens Landsforening leder Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall (NHP), slo på møtet fast at det er betydelig større interesse for ombruk nå enn for tre-fire år siden da det sist ble tatt opp i nettverket omkring handlingsplanen.

Etter 20 års arbeid med byggavfall, er det mye kunnskap om gjenvinning og farlig avfall, men foreløpig lite om ombruk.

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen