Statsministeren besøkte Hellerud der voksne elever i byggfagklassen lærer norsk samtidig som de tar fagbrev. (Foto: Hellerud vgs)

Vil integrere bedre med fagbrev

Innvandrere integreres bedre i Norge om de kan ta fagbrev og samtidig lære norsk, mener regjeringen som nå vil satse mer på slike praktiske integreringstiltak.

– Nå gjennomfører vi et integreringsløft, slik at innvandrere i større grad får delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er viktig at de blir en del av store og små fellesskap i samfunnet vårt, sier statsminister Erna Solberg på Hellerud videregående skole der hun lanserte en ny plan for bedre integrering.

Les også: – Her er oddsene gode

Praksis gir resultater

Statsministeren, kunnskaps- og kulturministerne ville se skolens byggfagklasse for nyankomne innvandrere over 19 år. Klassen er et samarbeid mellom Voksenopplæringen på Helsfyr, NAV, Opplæringskontoret for tømrerfaget og Hellerud vgs.

På Hellerud lærer innvandrerne i byggfagklassen norsk samtidig som de tar fagbrev. (Foto: Opplæringskontoret for tømrerfaget )

Her går språkopplæring og fagutdanning hånd-i-hånd og elevene sikres formell kompetanse til å komme seg i arbeid. Tiltaket har i følge Oslo kommune så langt gitt gode resultater, samtidig som utdanningen med fagbrev legger grunnlaget for en varig tilknytning til norsk arbeidsliv.

Opplæringskontoret for tømrerfaget deltar i arbeidet med byggfagklassen på Hellerud, sier daglig leder Harald Hansen til Byggmesteren:

– Elevene skal ut i et vekslingsløp fra sommeren 2019. Nå jobber vi med å skaffe praksisplasser til elevene i uke 9 neste år, forteller Hansen.

Opplæringen stiller særlige krav til byggfaglærerne, som også vil delta i opplæringen ute i bedriftene.

– Derfor har Hellerud videregående skole skaffet ekstra ressurser og lærere med spesialkompetanse som blir med ut på starten av læreløpet, sier Hansen.

Han tror voksenelevene lærer norsk og kommer i arbeid raskere, enn om de sitter passive i et klasserom i årevis.

– Ja. Helsfyrmodellen og denne byggfagklassen er et godt eksempel på rekruttering og utdanning, sier Harald Hansen.

Språk og utdannelse er nøkkelen

Ungdom med kort botid i Norge har høyt frafall fra videregående skole. De som har behov for det, skal derfor få tilbud om forsterket grunnopplæring i videregående skole om regjeringen får viljen sin:

– Vi må sørge for at ungdom ikke bare har en formell rett, men også en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Vi ser at utdanning er en sterk kilde til sosial mobilitet blant barn og unge med innvandrerbakgrunn, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

(Foto: Opplæringskontoret for tømrerfaget )

– Når vi forventer at innvandrere skal bidra til fellesskapet, må vi også tilrettelegge for at de får kompetansen det norske arbeidslivet krever. Utdanning og arbeid er viktig for den enkelte, fordi det gir frihet og selvstendighet. Det er også viktig for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier Sanner.

I sitt strategidokument skriver regjeringen at man nå vil vurdere ulike modeller basert på lokale ordninger, og legge til rette for at flere kan få tilbud som på Hellerud og oppnå et fagbrev.

Les hele strategien her (pdf)

Regjeringen vil også sette i gang kombinasjonsforsøk slik at moduler fra FVO kan tas i kombinasjon med moduler fra et yrkesfag og vice versa. Tilbudet vil også kunne omfatte innvandrere som ikke er deltakere i introduksjonsprogram. Satsingen skal bidra til bedre samordning mellom tilbudene i grunnopplæringen, ordningene i introduksjonsloven og arbeidsmarkedstiltakene.

I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen å styrke satsingen på forsøkene med modulstrukturert opplæring, både på grunnskolenivå og i utvalgte lærefag i videregående opplæring.

Må snakke norsk

Regjeringen er i gang med en reform av introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til bedre resultater, både overfor kommunene og den enkelte deltaker. Her er mestring av norsk målet.

Kravet om et bestemt antall timers opplæring skal nå erstattes med et krav om at alle skal lære norsk på et tilfredsstillende nivå.

– Norsk språk er nøkkelen til små og store fellesskap i samfunnet vårt. Derfor stiller vi strengere krav til norskopplæring, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Opplæringskontoret for tømrerfaget )

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *