I fem måneder har byggeprosjektet i Autogården i Bergen sentrum stått stille. (Illustrasjonsfoto: Vestenfjeldske Eiendom)

Kommunen påla byggestans i eget prosjekt

Rehabiliteringen av de nye kontorlokalene til Bergens plan- og byggeavdeling ble stanset da etaten selv oppdaget at tiltakene ikke var søkt om.

I slutten av 2018 samler Bergen kommune Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten i Autogården.

Vil samle etatene

Her skal etatene «samlokaliseres» i ett pilotprosjekt i kommunens nye satsning på aktivitetsbaserte arbeidsplasser, det vil si åpne kontorlokaler uten faste arbeidsplasser.

Noe som mange av etatenes 350 byråkrater ikke har særlig lyst til…

Arbeidene i Autogården er omfattende: Ifølge byggeier Vestenfjeldske Eiendom skal tidligere undervisningsareal i byggets øverste etasjer rives, og nye arbeidsplasser med tilhørende multirom, møterom og sosiale soner bygges.

Utvendig er vinduer byttet. Fasaden etterisolert og pusset i den orginale grønnfargen. (Illustrasjonsfoto: Vestenfjeldske Eiendom)

Det blir også etablert ett flott kundemottak i 3 etasje med inngang fra Johannes Bruns gate med tilhørende møteromssone.

Kom på befaring og ble overrasket

I vinter kom representanter fra planetaten i Bergen kommune på besøk. Her påviste de tiltak som, etter deres mening, er søknadspliktige. Men uten at etaten hadde fått noen søknad.

– Vi måtte gi stoppordre. Vi er veldige ryddige på dette, så vi har opptredd slik vi ville gjort ovanfor ein kvar tiltakshavar eller huseigar, seier plandirektør Mette Svanes i Bergen kommune til NRK Hordaland.

Siden har prosjektet stått stille og innflyttingen er utsatt.

Søknadspliktig likevel

Administrerande direktør Petter Hjortland i Vestenfjeldske Eiendom sier til NRK at de trodde de igangsatte arbeidene ikke var søknadspliktige.

– Ifølge plan- og byggingslova kan ein rive innvending så lenge ein ikkje rører brannceller og berekonstruksjonar, sier Hjortland.

– På bakgrunn av det byrja vi å rive, men så kom Bergen kommune og sa arbeidet var så omfattande at det var søknadspliktig, forklarer direktøren.

Byggherren har nå sendt inn søknad om rivningsarbeidene og regner med at prosjektet kan ferdigstilles til høsten.

Om søknaden godkjennes av saksbehandlerne som ikke ønsker å sitte i åpne kontorlandskap.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *