Fra venstre Frank Pedersen, byggmester Odd Arvid Bjørnstad, byggesaksbehandlerne Marie Nilsen og Benedicte Waterloo, teknisk sjef Espen Jordet og ordfører Karoline Fjeldstad. (Alle foto: Byggmesteren)

Uten den gode innsatsen til plan- og bygg stanser kommunen

– Rakkestad kommune er et forbilde på byggesaker, mener regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet Østfold som overrakte blomster og kake til ordfører Karoline Fjeldstad og byggesaksbehandlerne.

Den lille kommunen på østsiden av Glomma med 8 200 innbyggere behandler ca 300 store og små byggesaker i året og utmerker seg med rask og korrekt behandling. Kommunen tar heller en telefon til søkeren når noe er uklart enn å sende saker i retur, får Byggmesteren bekreftet av flere lokale bedrifter i Rakkestad.

Les også: Her bygger de på indrefileten (+)

– Her ønsker vi vekst og utvikling

På årets første snødag får administrasjonen besøk av byggmester Odd Arvid Bjørnstad fra Bjørnstad Bygg AS og regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet.

– Tusen takk for at dere er en så god kommune å samarbeide med. Dere er navet i kommunen og gjør våre medlemmer gode, sier Pedersen til ordfører Karoline Fjeldstad.

– Byggmesterforbundet ser hvor viktig plan- og byggesak er. Når saker settes på vent, blir de til en propp i systemet som får store ringvirkninger for lokale bedrifter og næringslivet, sier Pedersen og overrekker blomsterbuketten.

– Veldig hyggelig at noen faktisk tar seg tid til å trekke frem de positive tingene som skjer i en kommune! sier ordfører Fjeldstad.

Ordføreren er stolt over hvordan byggesak og utviklingen av Rakkestad ivaretas.

– Her ønsker vi vekst og utvikling, og da skal det i hvertfall ikke stå på kommunen. Som politiker ser man jo at det er mange dispensasjonssøknader i forhold til den oppsatte reguleringsplanen – alt som skjer i fremtiden kan ikke spikres i en plan. Derfor må vi være kjappe med dispensasjoner der dette er rett. Utbyggere trenger forutsigbarhet og vi vil at det skal være lett å bygge og kontakte oss, sier ordfører Karoline Fjeldstad.

Prioriterer utvikling og dialog

I Østfold er Rakkestad kommune liten. Nabokommuner slås sammen og prioriterer sin behandling av byggesaker anderledes.

– I lille Rakkestad må vi fokusere på potensialet vårt ved å være tett på. Her er veien kort til dialog og møter – så finner vi den beste løsningen i felleskap, sier ordføreren.

Rakkestad kommune bygger både skole og sykeplasser. Her kommer det nye omsorgsboliger i massivtre.

De siste årene har Rakkestad økt bemanningen på plan- og byggesaker for å være i forkant av økt befolkning og utbygging.

– Rakkestad har klart å tenke som en moderne bedriftsleder: De planlegger for fremtida og bemanner deretter. Da får vi gode prosesser og et samfunn som fungerer bedre, sier byggmester Odd Arvid Bjørnstad.

– Vi har en oppmålingsingeniør, arealplanlegger, saksbehandlerne og de som jobber med eiendomsskatt og kommunale avgifter og alle sitter på samme etasje her. Slik blir samordning enkelt hos oss – det er en fordel med lite byråkrati, sier teknisk sjef Espen Jordet. Som leder og den som skriver under på sakene er han mest opptatt av at kommunen skal ha kvalitativt gode vedtak på sine beslutninger.

– Vi må huske at Plan- og bygningsloven ikke skal være en nei-lov, men en JA-lov! Den skal sette ting i system, ikke begrense, mener teknisk sjef Espen Jordet i Rakkestad kommune.

Byggmester Bjørnstad mener at nok bemanning, rett faglig miks av personer og dyktig ledelse er avgjørende for plan- og byggesaker.

– Vi utbyggere ser at saksbehandlerne blir værende og ikke druknes i saker. Når saksmengden blir for stor, øker presset og så blir det sykemeldinger og utsettelser. Da stopper alt opp, sier byggmesteren.

Rakkestad bygger godt omdømme

Kommunen skal etterhvert igang med sin nye arealplan og ser at det ikke blir færre krav til byggevirksomheten i fremtiden.

– Rakkestad er kanskje ikke den vanskeligste kommunen å regulere for. Men vi vet at det kommer endringer i bygningslover, vi har utfordrende grunnforhold mange plasser og nye hensyn til bærekraft. Likevel skal vi være nøkterne og ikke stille unødvendige krav «for sikkerhets skyld», sier teknisk sjef Espen Jordet.

Kommunen vil også være oppmerksom på useriøse firmaer fremover når de tildeler rammeavtaler.

– Vi skal gjennomføre egne tilsyn på at lønns- og arbeidsvilkår overholdes i Rakkestad, bekrefter Jordet.

– I Rakkestad kommune vet utbyggere hva som kreves og hva de får. Den forutsigbarheten er utrolig viktig og positiv, sier byggmester Odd Arvid Bjørnstad og regionleder Frank Pedersen i Byggmesterforbundet.

Byggesaksbehandlerne Marie Nilsen og Benedicte Waterloo har som motto å være tilgjengelige og ha god dialog.

– Vi skal jobbe for innbyggerne og utbyggerne ved å ha jevn og god kontakt. Da får du også et bedre sluttprodukt, sier saksbehandler Benedicte Waterloo i Rakkestad kommune.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *