Det ble igangsatt omtrent 31.000 nye boliger i fjor som året før.

Vi når ikke 31.000 boliger i år også

Boligsalget i 2017 var for lavt til at igangsettingen kan holde seg på 31.000 enheter som i 2017 og 2016, mener Boligprodusentenes Forening.

– Salget av nye boliger gikk ned med 22 prosent i 2017 sammenlignet med rekordåret 2016. Det gjør at igangsettingen vil falle om ikke det snart blir en oppgang i salget, kommenterer Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

I 2017 ble det solgt 28.000 boliger, mens det ble igangsatt 31.000. Det var salget av leiligheter som hadde størst nedgang, 35 prosent sammenlignet med 2016. Salget av eneboliger gikk ned med 11 og småhus gikk ned med seks prosent.

Les også: OBOS og Block Watne største boligbygger

Må fjerne boliglånsforskriften

Jæger mener det ikke er stort myndighetene kan gjøre for å bedre boligsalget i år, men råder politikerne til å sette i verk fire tiltak som kan bedre salget på lengre sikt.

Det første er ikke å forlenge boliglånsforskriften når dens planlagte virketid utløper til sommeren. Andre tiltak er å gi Husbanken en mer aktiv rolle og sørge for at kommunene fortsetter å regulere nye områder til boliger. Det siste er å fjerne offentlige pålegg som fordyrer boligbyggingen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.