Trevirke utgjør store volum i byggavfallet.

Det meste byggavfallet blir energi

Bygge- og anleggsnæringen produserer årlig omkring 1,8 millioner tonn avfall. Omtrent 60 prosent av dette gjenvinnes i dag, det aller meste går til energigjenvinning.

Den største andelen av avfallet er betong med nesten 800.000 tonn, blandet avfall utgjør 320.000 tonn og trevirke 263.000 tonn.

EU har hatt mål om 70 prosent gjenvinning, og skjerper dette kravet fra 2020 til at 70 prosent av avfallet skal materialgjenvinnes. Det vil si at det ikke vil være nok å gjenvinne det til energi, materialene skal brukes om igjen.

Det er ennå ikke bestemt om Norge skal slutte seg til dette EU-direktivet.

Materialgjenvinning i praksis er ett av temaene på Byggavfallskonferansen i Oslo 31. januar.

Hvordan betong kan gjenbrukes

Rannveig Ravnanger Landet, miljøpolitisk direktør i BNL (Foto: BNL)

– Den største utfordringen vil i tilfelle bli en økt ombruk av betong siden den utgjør så store mengder, påpeker Rannveig Ravnager Landet, miljødirektør i Byggenæringens Landsforening og leder i nettverket som arbeider med Nasjonal Handlingsplan for bygge- og anleggsavfall (NHP).

Hun sier det krever kreativitet å finne måter å resirkulere betongen eller bruke den om igjen som den er.

Les også: God på avfallssortering – reduksjon blir det neste

Like bra å brenne tre?

– Det er ikke helt opplagt at det er en miljøgevinst å materialgjenvinne trevirke framfor å bruke det i energiproduksjonen, fortsetter hun.

Nå starter NHP-nettverket en utredning om hva som hindrer ombruk av trevirke.

– Vi vil se nærmere på om kvalitetskrav og mulig forurensning i materialene er hindere for økt ombruk, sier Ravnanger Landet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *