Mer av materialene må brukes om igjen

EUs mål om 70 prosent materialgjenvinning fra 2020 er ett av delmålene i den nye nasjonale handlingsplanen for bygg- og anleggsavfall.

Den nasjonale handlingsplanen (NHP) er den fjerde i rekka, og går fram til 2020.

– Særlig blir det viktig å arbeide med materialgjenvinning av trevirke, sier Rannveig Ravnanger Landet i BNL. Hun er leder nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

– I dag går en stor andel av trevirket til energigjenvinning. Skal vi nå målene for materialgjenvinning, er dette en av de viktigste fraksjonene å arbeide med, sier hun til bnl.no

 

Alt skal begrenses

– Hovedmålet i planperioden fram til 2020, er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier Landet videre.

Byggenæringen har allerede nådd høye gjenvinningsmål siden oppstart av arbeidet. Summen av material- og energigjenvinning har ligget mellom ca. 80 og 86 % i flere år og stadig mer av det farlige avfallet kommer inn til godkjente mottak.

– Som i tidligere planer, er gjenvinning og forsvarlig håndtering av farlig avfall viktige tema. I tillegg går vi dypere inn i den sirkulære økonomien og skal ha oppmerksomheten mer rettet mot materialgjenvinning, avfallsforebygging og minimering av de totale avfallsmengdene, sier Landet.

Tre delmål

De tre delmålene i den fjerde handlingsplanen er

  • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

SSBs ferske avfallsstatistikk for 2015 viser at de totale byggavfallsmengdene har gått ned 1,5 % fra året før.

– Det er positivt at dette skjer samtidig som omsetningen i næringen har økt. NHP-nettverket håper at vi kan få en økende tendens i denne retningen i årene framover. Vi har imidlertid mye å jobbe med for å øke materialgjenvinningen og minimere mengdene, sier Landet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *