(Illustrasjon: Utdrag av erklæringen)

Foretak godkjenner byggearbeid usett

Når arbeider som er utført av selvbyggere og ufaglærte godkjennes usett, kan huskjøpere bli sittende med svarteper. Helge Stray fra Søgne advarer nå forbrukere og tilsynsmyndigheter mot praksisen.

Såkalte funksjonærselskaper med sentral godkjenning lever av å få godkjent byggearbeid hos kommuners byggesakskontorer. Kommunene sjekker i varierende grad om det innsendte stemmer og utsteder så ferdigattest på boligen.

Les også: Kontrollerer noen Vestfolds byggesaker?

Mange av firmaene er dønn seriøse – for mange er det ikke.

Alle byggefeil ble godkjent

Boligkjøper Helge Stray fra Søgne kjøpte for noen år siden en ny enebolig med omfattende skjulte mangler og feil. Våtrom, skjeve gulv og åpent rør til radonbrønn var noen av feilene Stray overtok.

Men ferdigattesten fra Søgne kommune var i orden.

– Selger brukte en lokal ingeniør som ansvarlig kontrollerende for arbeidet. På kontrollerklæring ved søking av byggetillatelse, samt på kontrollerklæring på ferdigattest bekrefter foretaket at kontroll er gjennomført ihht til søknad om ansvarsrett og kontrollplan for viktige kritiske områder, forklarer Stray.

– Selger hadde gjort betydelige egenarbeider i form av betongarbeid, innvendig snekkerarbeid samt murerarbeid, flislegging av begge bad med mer, sier Helge Stray. (Foto: Privat)

Byggefeilene ble en erstatningssak mellom forsikringsselskaper. Stray fikk erstatning for de verste feilene og har nå lagt den delen av saken bak seg. Men han glemmer ikke den som godkjente byggefeilene.

Stray klaget inn det ansvarlige foretaket til Søgne kommunes byggesaksavdeling, som ba aktørene i saken om å redegjøre for seg. Stray fikk tilsendt forklaringene:

– Her innrømmer vedkommende til Søgne Kommune at tilsyn ikke er gjennomført. Det har han og advokaten hans selv bekreftet. Utover det erkjenner han intet ansvar. Derfor vil jeg fortelle flest mulig om dette, sier Stray som begynte å sjekke foretakets virksomhet.

– Redningen for vår del var at det faktisk var så mye dokumentforfalskning i saken at advokatene i Protector raskt avgjorde til min fordel. Saken var klar: Han hadde signert falskt, sier Stray til Byggmesteren. (Utdrag av erklæringen)

Hundre arbeidstimer senere hadde Stray funnet mye.

Han begynte å tvile på at godkjenningen av arbeidene på hans bolig var et uheldig tilfelle. Foretakene til mannen har en omfattende virksomhet der nybygg og hytter kontrolleres overfor flere kommuner.

Varslet og ble hørt?

Stray varslet kommunene Kristiansand og Søgne om dette.

– Byggesaksavdelingen i Kristiansand har nå satt han på overvåkning. De har gjenåpnet noen tidligere bygningssaker for etterkontroll der vedkommende har vært inne som ansvarlig kontrollerende, på bakgrunn av min sak. Fremover vil de begjære full kontroll av søknader fra ham, noe som blant annet innebærer full trykktesting av byggene, sier Stray.

En murmester flytsparklet senere gulvene for å rette dem opp. (Foto: privat)

Hans undersøkelser viser at foretaket har gjort betydelig kontrollarbeid for selvbyggere og firmaer uten egen fagkompetanse.

– Jeg mener at dette er organisert og at denne personen systematisk tar enkle snarveier. Han signerer ferdigattester og kontrollerklæringer uten å møte opp. Det samme som skjedde i mitt hus den gangen, sier Stray.

Mannen har operert mellom ulike firmaer, enkeltpersonsforetak og AS med variasjoner av samme navn. Et AS ble slått konkurs i 2014. Navneforvirringen medførte blant annet at Protector Forsikrings sak om regress ble forsinket. Da kunne mannens advokat hevde at saken var foreldet.

Dusj hvor gulv mangler fall. Resultatet var oversvømmelse ved bruk. Sluk var også feilmontert og manglet membran. (Foto: privat)

Stray synes det er skummelt om ikke varslet får konsekvenser. Særlig i Søgne.

– Dette er alvorlige brudd på plan- og bygningsloven som kommunen plikter å rapportere videre. Særlig hvis vedkommende fortsatt melder inn byggejobber. Hvis ikke har Søgne kommune feilet i sin rolle, sier Stray.

Foretaket har fortsatt sentral godkjenning i flere tiltaksklasser.

Gamle kjente

Stray har vært i kontakt med flere ansatte på byggesakskontorer som kjenner mannen godt. Da er det fort å tenke at personlige forhold veier tyngre enn en reell kontroll av innmeldte arbeider, mener Stray.

Ville en uavhengig kontroll av arbeidene i din bolig vært bedre for huskjøpere?

– Det hadde nok vært fornuftig i små kommuner. I Søgne bor det ti tusen mennesker og de kjenner hverandre. Da kan du få uprofesjonelle forhold over tid. I Kristiansand har de et velfungerende apparat der du kan varsle om slikt. Der følte jeg at de tok saken min på alvor, sier Stray som snart skal i et oppklaringsmøte med Søgne kommune.

– Ser slike saker over hele landet

Leder for Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim, Vidar Sagmyr, bekrefter at de får inn mange tips om saker der slett byggearbeid godkjennes av funksjonærselskaper. Gjerne fra en annen del av landet enn der arbeidet ble utført.

– Ja, dessverre ser Uropatruljen eksempler på dette i Trondheim. Å låne ut ansvarserklæringer er lønnsomt for mange funksjonærselskaper, sier Sagmyr som har to ferske eksempler:

– I Trondheim måtte et byggmesterfirma nylig rette opp en enebolig på grunn av grove byggefeil, og der var det en norsk ingeniør som stod for papirarbeidet. Et annet eksempel er en byggingeniør med adresse i Rogaland som stort sett arbeider fra Syden. Han har vært involvert i en stygg byggesak i Trøndelag der vi til sist fikk Trondheim kommune ut på ulovlighetsbefaring. Saken er ikke avsluttet enda, men her ender vel også huskjøperne opp med å ta støyten for ulovlighetene, sier Sagmyr.

– Kommunene skal jo beskytte sine innbyggere og slik resultatet blir for mange huskjøpere så mener jeg at dette bør de vernes bedre mot, sier Vidar Sagmyr. (Foto: Byggmesteren)

For det er huskjøperne som sitter igjen med de godkjente arbeidene: Boliger med store mangler, årelange konflikter med forsikringsselskaper og andre parter som trekker sakene ut.

Et problem i små og store kommuner

Ifølge Sagmyr forekommer dette både i store og i små, ressurssvake kommuner.

– Uropatruljen ser ikke de store forskjellene. For eksempel har Trondheim kommune hatt en veldig høy terskel for å rykke ut og følge opp åpenbare ulovligheter. Ofte tilgir kommunen tiltak som er igangsatt uten tillatelse og godkjennes, i stedet for at tiltak skal tilbakeføres eller rives, sier Sagmyr.

– Plan- og bygningsloven er jo klar på dette: Er det mistanke om ulovligheter, bør kommunene i mye større grad bruke uavhengig kontroll overfor mistenkelige aktører.

Det kan være vanskelig når kommunens folk har tette forbindelser til den som melder inn arbeidene?

– Kommunene bør innse at de her ligger farlig nær korrupsjon. Uropatruljen ser ofte ulike og usunne forbindelser mellom firmaene som melder inn arbeider og kommunens folk som skal kontrollere dette, sier Vidar Sagmyr.

 

Byggmesteren kjenner navn og firma til mannen som omtales i artikkelen og har bedt ham om å kommentere saken – uten å få svar. Vi har etter en vurdering valgt å ikke publisere foretakets navn, siden kommunene Søgne og Kristiansand har blitt formelt varslet om foretaket. Byggmesteren vil omtale saken videre, med fokus på kommunenes videre arbeid.


2 kommentarer til “Foretak godkjenner byggearbeid usett

  1. Det er jo slik Sanner vil ha byggenæringa. Det er kun ingeniører som skal ha sentral godkjenning. Eg som er 63 år med 2 årig teknisk utdannelse og driv eit lite byggmesterfirma som i år er 65 år har null kompetanse. Var ein av dei første på Jæren som fekk sentral godkjenning. Den skal ikkje fornyes. Sanner og folk rundt han. Delvis og Byggmesterforbundet vil ha ingeniørfirma som kan papir. Sjølve handverket nyttes det østeuropere eller anna billig arbeidskraft til. Håndverk er på veg ut.

  2. Kjeltringer finnes i alle samfunnslag. Lettjente penger uten å måtte gjøre noe, og ingen risiko for å bli avslørt, frister jo flere. Akkurat det samme kunne ha skjedd om vedkommende ingeniør hadde hatt ansatt en person med svennebrev i tillegg, altså de samme opptakskravene som for å være medlem i Norges Byggmesterforbund. Og når ESA ikke aksepterer obligatorisk godkjenningsordning for byggefirmaer, gjenstår bare det enkleste: Sjekke referanser på aktørene man skal benytte. Da vil de useriøse automatisk lukes ut etter hvert, for de får etter hvert ikke noe arbeid. Hverken stat eller kommune vil kunne beskytte kunder mot å være dumme, naive og ikke ivareta sine egne interesser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *