Rolf Eilerås mener at korrupsjonssakene og Fylkesmannens opptreden viser hvor stort behovet er blitt for fysiske kontroller ute på byggeplassene. (Foto: Byggmesteren)

Kontrollerer noen Vestfolds byggesaker?

Korrupsjonssakene: – Å se at det ikke er noen fungerende kontroll av byggesaker, selv ikke hos Fylkesmannen, det er trist, sier leder for Byggmesterforbundet i Tønsberg Rolf Eilerås.

Økokrim, politiet og private granskere har travle dager på Vestfolds byggesakskontorer.

Etterforskningen i Tjøme kommune har så langt bare resultert i en såkalt granskningsrapport (pdf) fra BDO, mens korrupsjonssaken i Larvik fortsatt er unntatt offentlighet.

Les også: Tjøme gransker sin byggesaksavdeling og Fylkesmannen griper inn når viktige miljøinteresser er truet og Glad for at jeg varslet om byggesakene på Tjøme

Flere siktet i Larvik

I fjor suspenderte og anmeldte Larvik kommune en av sine byggesaksbehandlere. Her er nå flere personer siktet i samme sak.

– Saken har sitt utspring i byggesaksbehandleren i Larvik kommune, og er knyttet til hans arbeid som ansatt i byggesaksavdelingen. De andre personene som er siktet for korrupsjon har en rolle i den samme saken, sier politiadvokat Gunstein Bjørgum i miljø- og økoteamet til Skienspolitiet.

Politiet bekrefter at siktelsene er for grov korrupsjon.

– Skader tilliten

Rolf Eilerås er leder for Byggmesterforbundet i Tønsberg og har fulgt sakene i Drammen, Larvik og Tjøme. Med stigende vantro.

– Vi er jo nødt til å ha hundre prosent tillit til at våre byggesaker behandles realt. Den tilliten har fått seg noen stygge skudd for baugen i det siste, sier Eilerås som har forståelse for at lille Tjøme kommune har slitt med underbemmaning og krevende byggesaker i strandsonen.

Men det unnskylder ikke mange år med dårlig saksbehandling og dobbeltroller i kommunens byggesaksavdeling.

– Vi har jo tenkt at det store hullet innen kontroll fra kommunens side var på utførelse. Nå ser det ut som om dette butter innen selve saksbehandlingen, sier byggmesteren som også tenker på alle naboene som er berørt:

– Uansett om vi snakker om korrupsjonssaken i Drammen, Larvik eller Tjøme så er dette leit. Mange naboer har for eksempel ikke blitt hørt og har mistet rettigheter på grunn av saksbehandlingen, mener Eilerås.

I Drammen ble selv basisregler som avstand mellom bygg tilsidesatt av en siktet saksbehandler i byggesaksavdelingen.

 

Fylkesmannen overvåket sakene i 7 år

I Tjøme kommune sitter formannskapet nå med mange tiltak i strandsoner og andre byggesaker som skal gjennomgås. Omfanget har økt fra å omhandle 60 byggesaker til 160. I en uttalelse sier kommunen at dette har vært en krevende tid for innbyggere, ansatte og tillitsvalgte i Tjøme kommune:
k
– Kommunen ser svært alvorlig på feilene og svakhetene som er påvist i byggesaksavdelingen. Dette skulle vi ha vært foruten, og det er beklagelig at slike forhold har eksistert hos oss. Det er uakseptabelt at vedtak fattes på en lite tillitvekkende måte, skriver kommunens ledelse.
 
Saken i Tjøme blir ikke bedre av at Fylkesmannen har hatt oppsyn med praksisen lenge. Til Tønsbergs Blad (krever innlogging) forteller fylkesmiljøsjef Elisabth Rui at de har vært bekymret over byggesaksavdelingen siden 2011.
– Vi har vært bekymret fordi vi har sett at sakene fra Tjøme har vært svært tynt utredet. Det har manglet drøfting av konsekvensene for miljøet og de hadde beskjeden faglig vurdering. Av og til innstilte administrasjonen på ting som åpenbart var i strid med nasjonale interesser, sier Elisabeth Rui, fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Vestfold. (Foto: Fylkesmannen i Vestfold)

Saker som fylkesmannen ba kommunen om å revurdere ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen sier at deres innsigelser, møter med rådmann og andre tiltak ikke førte fram.

– Vi er en høringsinstans. Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens oppgave er å ivareta nasjonale miljøinteresser i strandsonen. Det er ikke vår oppgave å drive generell kvalitetskontroll av kommunens byggesaksbehandling. Ansvaret ligger hos kommunen. Vi har prøvd å si ifra og tilbudt dem hjelp hele veien, sier fylkesmiljøvernsjef Rui.

Fylkesmannen i Vestfold har nå kommet med et tilsvar til artikkelen du leser.

– Hvem kontrollerer da?

At Fylkesmannen tok imot mangelfulle byggesaker og lot andre vedtak passere er meget skuffende, sier byggmester Eilerås.

– Fylkesmannen har prøvd å «snakke med dem» men innrømmer selv at kommunen ikke hører etter. Så til sist begynner Fylkesmannen å behandle byggesaker selv. Jeg har aldri hørt maken, sier Eilerås.

Om Fylkesmannen ikke stoler på at dokumentene de får inn er komplette, må byggesaken det gjelder stoppes mener byggmesteren.

– Nesten alle byggmesterne i Vestfold har på et eller annet tidspunkt fått et formelt avslag fra Fylkesmannen fordi søknaden ikke var helt korrekt. Da må den byggesaken startes opp helt på nytt, noe som har store konsekvenser for lokale arbeidsplasser. Men overfor kommunen er ikke kravene strenge, de får ture frem i årevis uten reaksjoner? spør Eilerås.

– Dispensasjoner fra regelverket må dokumenteres skikkelig av alle parter, ikke bare av noen, fastslår han.

Trenger uavhengig kontroll

Rolf Eilerås mener at korrupsjonssakene og Fylkesmannens opptreden viser hvor stort behovet er blitt for fysiske kontroller ute på byggeplassene:

– Vi må ha en kontroll av byggesaker utenfor kontorene. Hadde kommunene i Vestfold hatt kontroller som Byggmesterforbundet foreslår, med to karer i en bil som kjørte rundt i Vestfold og kikket på alle byggesakene og utførelsen… De kunne også ført stikkprøver på saksbehandlinger de stusser over. Det ville ikke krevd mye, men kommunene hadde oppdaget disse sakene raskt. Istedet sitter de nå med hundrevis av byggesaker som ikke er ordentlig behandlet og mye mindre tillit ute i samfunnet, sier byggmesteren.

– To mann og en bil kunne tatt hele Vestfold!

Nå haster det å gjenopprette tilliten til byggesaksbehandlingen i Vestfold fylke.

– Granskningsrapporten fra BDO om Tjøme kommune imponerer ikke meg og andre byggmestere. Når de ikke klarer å fastslå at saksbehandleren hadde en dobbeltrolle, da mister den sin troverdighet, sier Eilerås som også reagerer på at Fylkesmannens innsigelser ikke er tatt med i rapporten.

– Da mister vi byggmestere mer tillit til Tjøme kommune. Dette må de rette opp i så fort som mulig, sier byggmester Rolf Eilerås.

 

 

 

En kommentar til “Kontrollerer noen Vestfolds byggesaker?

  1. Det er nok flere kommuner som har svin på skogen.
    Huset som jeg kjøpte fikk ferdigattest i full fart slik at det kunne bli solgt under avhendingsloven istedenfor bustadoppføringsloven. Etterhvert oppdaget jeg klanderverdige forhold som skulle ha blitt funnet ved en fysisk kontroll. Jeg klagde til Ås kommune som toer sine hender, jeg krevde tilsyn, kontroll og etterforskning av Ås kommune hos statsforvalteren. Nei, hele byggeprosessen er basert på tillit som utnyttes av utbyggerne. Jeg ba om kopi av dokumentasjon som byggetillatelsen og ferdigattesten er basert på. Kommunen sier at den er arkivert hos utbyggeren og utbyggeren nekter å utlevere kopier.
    Det er noe råttent i staten Norge. Her må det ryddes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.