KulturminneCompagniet og daglig leder Bård Strømgren tar betenkningstid på dommen og boten. (Foto: Tommy Fossum)

Dømt for brudd på kulturminneloven

– Alvorlig svikt hos en profesjonell aktør, sier Nordmøre tingrett i dommen mot Kulturminnecompagniet.

Rettsaken mot KulturminneCompagniet ble ført i Nordmøre Tingrett. I dag ble selskapet dømt for brudd på kulturminneloven og idømt en bot på 400.000 kroner. Boten er i samsvar med Økokrims påstand i retten.

Les også: – Boten kan knekke oss

Flere krav

Kulturminnecompagniet har tatt betenkningstid på dommen og har ikke vedtatt boten, sier daglig leder Bård Strømgren til Adresseavisen.

– Det handler om at vi vil lese dommen ordentlig og la den synke inn. Når det er sagt er dette en beklagelig sak hvor vi hele veien har erkjent at det var kollaps i byggestedsledelse da dette arbeidet startet opp. Dette er en sak vi ønsker å ta ansvar for og rydde opp i, sier Strømgren.

Ifølge Adresseavisen fremmet Riksantikvaren gjennom påtalemyndigheten et erstatningskrav på 256 000 kroner, som ble frafalt under hovedforhandlingen. Tingvoll kommune har, utenfor straffesaken, fremsatt erstatnings- og tilbakebetalingskrav mot Kulturminnecompagniet AS på vel 2,2 millioner kroner. Kulturminnecompagniet AS har bestridt kravet.

Kirkeverge Marit Linberg viser de uopprettelige skadene på nordsiden av Tingvoll kirke. (Foto: Tommy Fossum)

Opptrådte uaktsomt

Verken anleggsleder eller anleggsbas kontrollerte eller overvåket fortløpende om slipearbeidet den 22. juni 2016 var tilfredsstillende. Slipearbeidet pågikk i om lag 10 timer den 22. juni 2016.

Tingretten fastslår at «ansatte i Kulturminnecompagniet AS skadet kulturminnet ved å slipe bort visuelle detaljer og merker i de bearbeidede flatene på kvaderstein». Lederne i selskapet «visste at kvadersteinene av marmor inneholdt spor og detaljer av historisk verdi og at de derfor ikke måtte slipes.»

Beslutningen «om bruk av betongsliper på enkelte deler av veggen ble ikke tilfredsstillende formildet til de ansatte i foretaket som skulle utføre slipingen», skriver tingretten i dommen og påpeker at «Kulturminnecompagniet AS hadde selv valgt å benytte arbeidere med til dels svært dårlige norskkunnskaper».

På befaring: Nordmøre tingrett fikk se skadene på Tingvoll kirke under rettssaken. (Foto: Tommy Fossum)

Retten skriver at Kulturminnecompagniet AS opptrådte uaktsomt, og skal illegges foretaksstraff:

– Selv om det er tale om et uaktsomt lovbrudd er de allmennpreventive hensynene fremtredende. Det er samlet sett tale om alvorlig svikt hos en profesjonell aktør.

Riksantikvaren: Tydelig signal

– Tingvoll kirke er blant de best bevarte av landets bevarte murkirker fra middelalderen. Skadene som er påført kirken av KulturminneCompagniet er betydelige og de er uopprettelige, sier riksantikvar Jørn Holme på Riksantikvarens nettsider.

Det var Riksantikvaren som anmeldte forholdet til Økokrim. Riksantikvaren er nå fornøyd med at saken nå har fått en endelig avklaring.

– Kirkene er monumenter i lokalsamfunnene landet rundt og de bærer bud om de lange linjer i historien, og slik er de også viktige kilder til vår historie. Middelalderkirkene er særlig viktige fordi de skriftlige kildene fra eldre tider er så få her i landet. Det er derfor svært viktig at det reageres klart og tydelig når skadeverk blir utført. Viktige spor er slettet for all framtid, og dette av et firma som har markedsført seg som spesialister overfor kirken, sier riksantikvar Jørn Holme

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *