God plass ute. Trangere i parkeringskjelleren. (Illustrasjonsfoto: Eiendomsmegler1)

Store erstatninger for trang parkering

Mange beboere i flere nybygg på Ranheim får prisavslag fra 100 000 til 150 000 kroner, siden lagmannsrettens viktige dom om trange parkeringsplasser i sameiet nå er rettskraftig.

Det skriver advokat Elling André Lillefuhr i Legalconsult som har ført saken.

Dommen finner du her i Lovdata.

Les også: Hvor stor skal en parkeringsplass være?

Utbygger tapte litt

Høyesterett har nå avvist utbyggerens anke, etter at beboerne i Frostating lagmannsrett vant til sammen 5 250 000 kroner i prisavslag fra utbyggeren.

Sameiet Vannkanten består av 70 leiligheter, fordelt på tre blokker. Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap DA var byggherre for prosjektet. Plassene i parkeringskjellerne skapte mange ulike problemer for boligkjøperne, som gikk til sak mot utbyggeren.

De krevde først meget kostbare utbedringer av parkeringsplassene, men nådde ikke frem med det i retten. I stedet fikk 37 av beboere prisavslag.

– Lagmannsrettens dom antas å ha stor betydning for forbrukervernet siden store deler av byggebransjen i Norge har lagt til grunn at det ikke er minstekrav til parkeringsplasser ved nyboligsalg, og mange parkeringsanlegg derfor er bygd i strid med tekniske forskrifters funksjonskrav etter plan- og bygningsloven, skriver Lillefuhr.

Viktig dom om minimumskrav

Dommen vil bli retningsgivende mht at forbrukerkjøpere har et rettskrav på brukbare eller funksjonelle parkeringsplasser. Dommen besvarer imidlertid ikke alle viktige forhold ved vurdering av feil og mangler pga parkering etter bustadoppføringslova ved prosjektsalg, skriver Lillefuhr.

I motsetning til Trondheim kommune sier lagmannsretten at det er minimumskrav til parkering, noe som  byggesaksmyndigheten avviste i 2015 og derfor ikke fulgte opp.

 

Ifølge advokat Lillefuhr er minimumskravet dette:

– Minimums parkeringsbredde ved innflytting våren 2013 skal være 2,30 meter. Ved byggesøknad eller rammesøknader etter mars 2015 skal minimumskrav til p-plass pga ny Byggforskstandard fra mars 2015 være minimum 2,50 meter.

Det må i begge tilfeller gis et tillegg på minimum 0,25 meter ved vegg eller ved søyle som hindrer åpning av dør. Byggforsk anbefaler et tillegg på 0,3 – 0,5 meter.

Lagmannsretten har ikke begrunnet det noe avvikende synet på krav til tillegg. For søyler som plasseres ved bilhjul og ikke hindrer døråpning anbefaler Byggforskbladet at halve søylens bredde skal legges til p-plassen. Er søylen 0,3 meter skal det f.eks. legges til 0,15 meter.

Minimums parkeringplass før mars 2015 er altså 2,3 meter eller 2,55 meter ved vegg/søyle som hindrer døråpning.

Bryter mot bustadoppføringsloven

Utbygger Skanska har ifølge advokat Lillefuhr bygd p-plassene klart i strid med funksjonskravet i de tekniske forskrifter og det utgjør feil og mangler iht bustadoppføringslovas § 25 annet ledd når det er bygd p-plasser med mindre bredder enn 2,55 ved vegg eller søyle som hindrer åpning av dører.

– Dommen anses å ha betydning for markedsføring og opplysningsplikt ved salg av ny leiligheter og boliger iht prosjektsalg. Bla.a må det forventes at eiendomsmeglere kvalitetssikrer den informasjon som gis i markedsføringen siden eiendomsmegler har et omsorgsansvar både for selger og kjøper etter eiendomsmeglerlovens § 6- 3. Kjøper har krav på at informasjonen som gis er korrekt, konkluderer advokat Lillefuhr.

 

En kommentar til “Store erstatninger for trang parkering

  1. Slike absolutte minimumskrav burde ha kommet tydelig fram og vært tallfestet i forskriften.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *