Vanlig bankgaranti er utfordrende for mange utbyggere, skriver salgs- og markedssjef Anders Mikalsen. (Foto: Byggmesteren)

Hvilken garanti er best når du bygger

For å unngå lang behandlingstid, store krav til sikkerhet og langsiktig sperring av penger vil løsningen ofte være å få et forsikringsselskap til å gi garantier framfor banken, sier Anders Mikalsen i Byggmesterforsikring.

Er du entreprenører har du sannsynligvis blitt møtt med ett eller flere krav om å stille bankgaranti. Enten det er for en jobb du skal påta deg, som sikkerhet for rettmessig betaling eller som sikkerhet i forbindelse med en husleveranse, for å nevne noe.

For å få løst dette har du naturligvis vært i kontakt med banken din, med håp om å få til en rask og enkel løsning.

Utfordringen viser seg når banken både bruker lengre tid enn du først trodde og ikke minst krever vesentlig mer av deg enn hva du hadde forventet.

Lang behandlingstid

En garanti burde jo være lett å ordne tenker du sikkert, men for bankene er dette ofte tidkrevende.  Ikke bare må saksbehandler behandle din garantiforespørsel på samme måte som en låne- eller kredittsøknad, men må også se den i sammenheng med ditt øvrige engasjement.

Ettersom byggevirksomhet er kapitalkrevende har mange entreprenører et totalt låneengasjement som overstiger saksbehandlers egne fullmakter. Dette igjen gjør at alle nye saker, inkludert søknader om garanti, ofte må behandles i bankens kreditkomite eller en enda høyere instans. Da disse komiteene kun møtes med jevne mellomrom kan en slik behandling ta tid.

At mange banker i tillegg har trege og tungvinte produksjonssystemer gjør at det ofte kan ta lang tid å få utstedt nødvendige garantidokumenter, selv etter at saken er innvilget.

Sikkerhet

Som forutsetning for kredittleveranser, inkludert bankgarantier, har bankene som hovedregel at de krever full sikkerhet. Dette er som pant i bedriftens eiendeler eller som kausjon fra eiere.

Som nevnt er byggenæringen en kapitalkrevende bransje som ofte har behov for store og mange lån. Dette betyr samtidig at bedriftens eiendeler ofte er høyt belånt. Krav fra banken om at også garantiene må sikres kan derfor skape utfordringer for mange bedrifter.

Hvis dette er noe du kjenner deg igjen i har du kanskje opplevd at du ble nødt til å pantsette eller kausjonere for mer enn du i utgangspunktet var komfortabel med?

Å stille mer sikkerhet enn man egentlig ønsker er en ting, noe annet er det om du ikke har flere eiendeler å pantsette. Har du ikke mulighet til å stille mer sikkerhet kan resultatet være at du dessverre blir nødt til å utsette andre lukrative prosjekter, for å få stilt nødvendige garantier.

 

Likviditet

For bedrifter som driver med salg og oppføring av boliger er byggetomter den vanligste og mest tilgjengelige verdien som kan pantsettes. Slike eiendommer passer bra som sikkerhet for lån ettersom de ofte har stor verdi og er omsettbare.

Som sikkerhet for garantier, og spesielt for garantier utstedt i henhold til Bustadoppføringslova §12, er derimot ikke byggetomter like bra egnet. Dette har naturligvis sammenheng med at garantiforpliktelsen gjelder i flere år etter at tomten er overdratt til ny eier.

Har du behov for å stille §12 garantier, må du derfor være forberedt på å tilby banken andre verdier enn tomten du skal bebygge og selge. Har du ikke andre pantbare eiendeler vil den eneste muligheten ofte være å avsette en sum på sperret bankkonto.

I henhold til Bustadoppføringslova §12 er det et krav om at garantien skal tilsvare 5% av salgssummen i hele fem år etter overlevering av boligen. Hvis din eneste kilde til godkjent sikkerhet er pant i sperret bankinnskudd, tilsvarende garantibeløpet, kan dette raskt begrense likviditeten din med de utfordringer dette innebærer.

Løsning

For å unngå utfordringene med lang behandlingstid, store krav til sikkerhet og langsiktig sperring av penger, vil løsningen ofte være å få et forsikringsselskap til å tilby garantier framfor banken.

Nå er det ikke alle forsikringsleverandører som tilbyr dette, men de som gjør det har som oftest langt bedre løsninger enn bankene.

Garantier etablert som en forsikring tilbys som regel uten krav til sikkerhet. Samtidig har forsikringsselskapene ofte kortere behandlings- og produksjonstid enn bankene. I tillegg til dette er garantiene ofte langt billigere hos et forsikringsselskap enn hos bankene.

Hvis du er en entreprenør og har behov for å stille garantier vil den beste løsningen ofte være å få et forsikringsselskap til å stille dem.

Det er likevel verdt å merke seg at denne løsningen ikke er for alle, da forsikringsselskapene stiller krav til bedriftens soliditet og historikk.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.