- De seriøse bedriftene opplever å tape i konkurransen mot de useriøse og kriminelle, sier fylkesråd Kristiansen. (Foto: Troms fylkeskommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Troms tar nye grep mot svart arbeid

– Som stor innkjøper har Troms Fylkeskommune et medansvar for å ta kampen mot svart arbeid. Vi kan og bør bruke innkjøp som strategisk virkemiddel, sier fylkesråd Gerd H. Kristiansen.

Hvert år er svart arbeid skyld i et skattetap på 63 milliarder kroner. Nå tar Troms fylkeskommune nye grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Ti grep mot svart arbeid

Som stor innkjøper skal Troms fylkeskommune bruke innkjøp som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv og fagopplæring i en positiv retning. Derfor skal fylkestinget i desember behandle fylkesrådets forslag om å vedta ti strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i fylkeskommunen.

– Som stor innkjøper har Troms Fylkeskommune et medansvar for å ta kampen mot svart arbeid. Vi kan og bør bruke innkjøp som strategisk virkemiddel for å bidra til dette, sier fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (Krf).

Estimater basert på undersøkelser i 2014 anslår et skattetap grunnet i svart arbeid på 63 milliarder kroner hvert år. Det er altså et betydelig samfunnsproblem, fordi disse pengene ellers kunne ha vært brukt til å finansiere offentlige velferdstilbud – eller for den del å redusere skattetrykket på oss alle sammen.

Det er tyveri fra samfunnet, fra oss alle.

 

Stort samfunnsproblem

– Svart arbeid er i stor grad også forbundet med sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet. De som jobber svart har ikke samme beskyttelse og samme rettigheter som vi andre tar for gitt. For mange er svarte jobber ikke et frivillig valg; med økt arbeidsinnvandring opplever mange, især innen byggebransjen, at den svarte jobben var den eneste de klarte å få. Samtidig opplever de seriøse bedriftene å tape i konkurransen mot de useriøse og kriminelle, sier fylkesråd Kristiansen.

Viktige samfunnsaktører som KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten har gjennom sitt arbeid i Samarbeidet mot svart arbeid (SMSØ) utarbeidet ti strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.

Første punkt heter: Ta et klart standpunkt – og fylkesrådet inviterer med denne saken fylkestinget til å gjøre nettopp dette.

Fylkeskommunens anskaffelsesreglement er for tiden under revisjon. Dersom fylkestinget slutter seg til denne oppfordringen fra SMSØ og fra Fylkesrådet, vil de ti strategiske grepene legges inn som en overordnet strategi i dette anskaffelsesreglementet.

Dette er de foreslåtte ti strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i Troms fylkeskommune:

  1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.
  2. Rett innsatsen der risikoen er størst
  3. Gå konkret til verks – sjekk at leverandører faktisk har alt på plass
  4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden
  5. Sett krav til fagkunnskap
  6. Vit hvem som arbeider for oss
  7. Vit hvem vi betaler til
  8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger
  9. Gjennomfør kontroller
  10. Bruk de gode verktøyene som finnes (sjekk gjerne ut anskaffelser.no/seriositet)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *