Ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya kommune var den første som signerte den nye intensjonsavtalen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Forplikter seg til kloke innkjøp

Alle de sørtrønderske kommunene har nå underskrevet en avtale der de forplikter seg til å forhindre svart arbeid, arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

Norske kommuner kjøper varer og tjenester innen bygg- og anleggsbransjen for om lag 200 milliarder kroner årlig. Det kan ikke utelukkes at deler av denne omsetningen går til useriøse aktører.

Les også: Store offentlige oppdrag uten lønn

10 grep mot svart økonomi

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, utarbeidet for et par år siden en anbefaling med «10 strategiske grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet for kommuner og fylkeskommuner», skriver Skatt Midt-Norge i en pressemelding.

Frøya var den første kommunen som undertegnet en intensjonsavtale med SMSØ om å følge disse strategiske grepene. Siden har Hitra og resten av kommunene i Sør-Trøndelag signert avtalen.

– Dette handler om å stille krav til leverandører og underleverandører når det gjelder forhold som for eksempel andel faglærte i bedriften og om de har en lærlingordning, sier Kristian Tangen, distriktssekretær for LO i Trøndelag.

Seriøsitet i hele leverandørkjeden

Intensjonsavtalen som nå er undertegnet forplikter de 25 kommunene til at deres innkjøpsstrategi skal baseres på SMSØs strategiske grep og et sett seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter som er utarbeidet av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), BNL (Byggenæringens Landsforening), Fellesforbundet og Kommunenes Sentralforbund (KS).

Kommunenes innkjøpsavtaler skal bidra til likere konkurransevilkår og til seriøsitet i hele verdikjeden.

Kommunene skal gjøre en grundig vurdering av hele leverandørkjeden; anskaffelser med høy risiko vil følges særlig tett. Her har kommunene fått enkle og gode verktøy for å sikre seriøsitet i hele leverandørkjeden, slik at useriøse og kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene.

Det er blant annet viktig å sjekke om leverandørene fører personallister, at antall kontraktsledd er begrenset til så få som mulig og at betaling skjer via bank. I tillegg er det viktig at innkjøpere skaffer seg innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører og har økt fokus på oppfølging og internkontroll.

– Sør-Trøndelag er det første fylket i landet som har fått alle sine kommuner med på laget. Dette viser at det samarbeides godt for å krympe handlingsrommet for useriøse aktører i vår region. Vi er svært glade for at kommunene tar samfunnsansvar, og for at Sør-Trøndelag er et foregangsfylke på dette området, sier Kristian Tangen i følge pressemeldingen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *