Fra venstre: Trude Tinnlund fra LO, Ingebjørg Harto, dir. næringspolitikk NHO, Tommy Hestem, nestleder for KS Innkjøpsforum og Øivind Strømme, direktør i Regionavdelingen Skattedirektoratet. (Foto: SMSØ)

Ti bud mot de useriøse

Samarbeid mot svart økonomi lanserte i dag sine tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Tiltakene skal gjøre det lettere for kommuner å velge seriøse leverandører.

En helt ny mal for hvordan kommuner kan bekjempe svart økonomi ble lansert i Oslo mandag 25.januar.
Det er Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) som står bak anbefalingen.

Les anbefalingen her. (pdf)

Anbefalingen består av ti grep som kan vedtas som en innkjøpspolicy av norske kommuner og fylkeskommuner.

Målet er å få på plass en standard som gjør det lett å være seriøs og tilsvarende vanskelig å være useriøs.

Bygg, renhold og bilvask risikoområder i kommunene

Anbefalingen peker ut bygg, renhold og bilvask som typiske risikoområder for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Anbefalingen er å forhåndsvurdere hvilke typer anskaffelser som har høy risiko, og følge disse spesielt opp gjennom kontraktskrav og kontroll.

Det finnes en rekke gode verktøy for å følge opp seriøsitet i anskaffelsene. Dokumentet gir veiledning på når, hvor og hvordan disse verktøyene bør brukes.

Hovedpunktene er grep for å sikre at leverandører har følgende punkter på plass:

• Lønns- og arbeidsforhold er i orden
• Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden
• Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass
• Det er lett og oversiktilig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss, og hvem vi betaler til

Ut fra dette stilles det krav til faglærte, lærlinger, antall ledd i kontraktskjeden, betaling til konto i bank og innsyn i relevante skatteopplysninger ut over det som fremgår av skatteattest.

 

Kontroll er viktig – ute på arbeidsplassene

Anbefalingen er også å legge ned tilstrekkelige ressurser på kontroll i hele kontraktsperioden. Difi har lansert en veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår som gir råd om hvilke tiltak man kan sette inn. Når risikoen er høy, bør disse anbefalingene tas på alvor.

Her må man fysisk ut på byggeplasser og arbeidsplasser, og inn i lønnssystemer og bankutbetalinger.
Det skal lønne seg å være seriøs

– Med strategiske grep inviterer SMSØ til å etablere en felles etterlengtet samfunnsmessig grensesetting i kommunene for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Tommy Hestem, nestleder i KS Innkjøpsforum.

– For kommunene kan dette gi mer rasjonell konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging. For leverandørene vil dette kunne gi forutsigbarhet for krav, effektiv tilbudsutforming og uttelling for å drive seriøst, sier Hestem.

– Det offentlige har en viktig rolle i arbeidet for et seriøst arbeidsliv, gjennom sine innkjøp. Derfor er jeg glad for at kommunesektoren, sammen med partene i arbeidslivet og Skatteetaten nå går i front mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *