(Illustrasjon: Protan)

Ny takløsning mot ekstremregn

– Mer regn og fortetting av bygg hindrer naturlige dreneringsløsninger. Vi må tørre å tenke helt nytt for å løse denne utfordringen, sier konsernsjef i takselskapet Protan, Erik Øyno.

Overvann som følge av ekstremvær blir et stadig større problem i norske byer. Norske avløpsnett er ikke dimensjonert for kraftig styrtregn som faller over korte tidsperioder, skriver Protan. 

Må tenke helt nytt

– Mer regn, økt ekstremvær og fortetting av bygg hindrer naturlige dreneringsløsninger. Vi må tørre å tenke helt nytt for å løse denne utfordringen. Derfor lanserer vi BlueProof, en takløsning som reduserer overbelastningen på avløpsnettet betraktelig når det kommer mye nedbør, sier konsernsjef i takselskapet Protan, Erik Øyno.

 

– Vi er overbevist om at BlueProof vil bli et naturlig tiltak mot overvann fremover. Både myndigheter og privat næringsliv skriker etter måter å håndtere problemet på. Derfor har vi satset stort på å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning som er enkel å installere, også på eksisterende bygg, sier Øyno.

Hvis vi har et vanlig flatt tak på 1000m2 , med et styrtregn på 50 mm på én time, vil det si at taket belaster avløpsnettet med 50 kubikkmeter vann i timen. Holdes vannet igjen, vil vannet som bygges opp på taket tilsvare 50 kg pr kvadratmeter – altså bare 20 prosent av hva taket er konstruert for å tåle.

Med Protan BlueProof fordrøyes dreneringen og det vil ta rundt et døgn før disse 50 kubikkmeterne med vann har kommet ned i avløpsnettet.

Kontroll over vannet

BlueProof er SINTEF-godkjent og Protan garanterer at løsningen er 100 prosent trygg, også ved minusgrader.

Øyno har stor tro på at takløsningen kan lage en liten revolusjon i markedet for håndtering av overvann.

De fleste tak er bygget for å tåle stor vekt, de kan derfor fordrøye avrenningen. Ved hjelp av Protan BlueProof får man et funksjonelt tak, som gradvis og kontrollert fordrøyer vannet ned i avløpsnettet, slik at overbelastningen som fører til oversvømmelse og flomskader reduseres.

I Norden har flate tak en definert bæreevne, og kan i de fleste tilfeller tåle mer enn 300 mm nedbør per kvadratmeter, noe som tilsvarer hele 300 kilo.

Bistår med monteringen

Protan tilbyr allerede nødvendig opplæring for å utføre montering av BlueProof.

– Vi sørger for å kvalifisere de utførende fra start til slutt. I praksis betyr det at vi er til stede med våre interne teknikere på de første prosjektene, for å kvalifisere både takentreprenøren og taktekkere, forklarer Erik Øyno, Konsernsjef i Protan.

På forhånd skal entreprenør og taktekkere ha vært gjennom den obligatoriske utdanningen Takskole 1. For BlueProof følger det en tilleggsdel som skal bevisstgjøre de utførende på montering og funksjon som er knyttet til den nye teknologien.

For godkjenning fra SINTEF stilles det så krav til kvalifisering av utførende ledd. Det legges til rette et godt program for å sikre kompetanse.

– Blant annet innebærer det at teknikkere blir med fra start på de første prosjektene og kvalitetssikrer kompetansen. Det er ikke spesifikke krav til individuell opplæring. Vi er til stede på ett eller flere prosjekter, etter behov og avhengig av prosjektenes størrelse. Ved prosjektslutt gjennomfører vi funksjonstesting sammen med taktekkere, som er opptatt av å tilby den nødvendige kompetansen og tryggheten som trengs, forklarer Øyno.

 

Klimatilpasninger som tema

Alle snakker om været, men hvor mange gjør noe med det? Byggmesteren har klimatilpasninger i bygg som tema i januar. Bruker du eller kjenner du til løsninger som kan stå imot våtere og villere vær, mottar vi gjerne noen innspill om det!
Send noen linjer til post@byggmesteren.as

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *