Trenger du et grønt tak? Pilotprosjekter etterlyses, skriver Leca Norge. (Foto: Leca Norge)

Noen som trenger et grønt tak?

Leca Norge, Bergknapp og Multiblokk har utviklet en trygg og effektiv løsning for fordrøyende tak. Nå ser de etter pilotprosjekter!

Grønne tak kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann.

I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder.

Les også: Ny takløsning mot ekstremregn

Etterlyser pilotprosjekter

Nå har de tre leverandørene Leca Norge, Bergknapp og Multiblokk i samarbeid utviklet en trygg og effektiv løsning for fordrøyende tak. Dette markedsfører de nå i partnerskapet de kaller «Urbane Uterom» som du kan se mer om på websiden www.urbaneuterom.no .

– Vi vet at løsningen virker, men trenger flere prosjekter. For å komme i dialog med byggherrer og andre som har interesse for innovasjon og fristes av muligheten til å delta i et pilotprosjekt, oppfordrer vi til å besøke oss på Bygg Reis Deg – stand E01-15, sier markedsdirektør Rune Eliassen i Leca. Alternativt kontakt oss på nettsiden vår.

Verdifulle uterom

Ved å bygge trygge takhager og -terrasser vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, en vil også skape verdifulle uterom som hever byggets verdi. Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse.

På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering.

 

Taket tar støyten

I en pressemelding fra SINTEF sommeren 2017 står det blant annet:

«Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.«

– Det er dette vi tar på alvor ved å skape trygge tak som fordrøyer, forklarer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge.

Del av forskningsprogram

Bergknapp er Nordens nest største leverandør av sedumtak, og vil i løpet av året levere om lag 100.000 kvadratmeter levende tak. I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Byggforsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim, som dokumenteres i en doktorgradsavhandling.

Tester gjennomføres på et større grønt tak med tradisjonell oppbygging. I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktorgradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og en temperaturdempende effekt.

Positiv miljøfaktor

Bergknappmattene suger opp regnvannet, noe fordamper gjennom planten og noe siger sakte ned i underlaget og går mot sluk.

– Frodige, grønne tak skaper levende biotoper for flere truede arter, som humler og sommerfugler. Takene trenger slett ikke å være sammenhengende flater. Sedummattene kan også dekke forhøyninger, og kan gjerne kombineres med gress, blomster, busker og trær, beskriver Bengt M. Tovslid i Bergknapp.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *