Det er også oppdaget feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Stenger og sjekker trebruer

Statens vegvesen stenger tre trebruer i Akershus midlertidig etter brukollapsen i Sjoa. Syv andre trebruer på Østlandet skal undersøkes.

Ingen av bruene som i dag ble midlertidig stengt er levert av Moelven.

Imidlertid har Moelven montert og levert seks av sju andre bruer som nå sjekkes av Statens Vegvesen, skriver Moelven i en pressemelding.

Les også: Brukollaps skyldes dimensjoneringsfeil

Ny feil oppdaget

– Vi har satt i gang et omfattende arbeid for å kontrollere andre trebruer med tilsvarende konstruksjon, sa avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen til NRK Østlandssendingen.

Konsulentfirmaet Sweco Norge AS har oppdaget feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus. Brua ble satt opp i 2011.

– Basert på undersøkelser vi har gjort og informasjonen fra Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig, sa Karbø til NRK.

To andre bruer er stengt i Akershus. Begge ligger på private veier over E6 og har samme konstruksjon som brua som kollapset. Det vil nå bli gjennomføre ytterligere kontrollberegninger av bruene.

– Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø i en pressemelding.

Er positiv til at bruene nå sjekkes

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS ser positivt på tiltaket.

– Det har blitt oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus. Videre har Statens Vegvesen av «føre var-prinsippet» valgt å stenge ytterligere to bruer i Akershus. Vi har ikke levert noen av disse.

– Jeg presiserer at det heller ikke denne gangen stilles spørsmålstegn ved limtre som konstruksjonsmateriale eller monteringen av bruene. Det er dimensjoneringen av bruene som sjekkes, sier Abrahamsen.

 

Vil undersøke syv

Statens vegvesen sier også i en pressemelding at de vil undersøke ytterligere syv trebruer på Østlandet. Seks av disse er levert av Moelven. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

– Det er viktig at dette tas på alvor, men vi har ingen grunn til å tro at det er noe feil ved disse bruene, sier Abrahamsen.

Stiller seg til disposisjon

Abrahamsen sier at alle bruer skal være helt trygge for folk å ferdes over.

– Vi skal stille opp med de ressursene og den kompetansen vi har til rådighet for å bistå Statens vegvesen hvis det skulle være spørsmål knyttet til de seks fagverksbruene vi har levert, sier Abrahamsen.

Disse fagverksbruene har Moelven levert :

–          Fv 606 Evenstad bru

–          Fv 206 Ny Flisa bru

–          Rv 2 Skubbergsenga bru

–          Fv 254 Tretten

–          Sletta bru

–          Rv 111 Moumbekken bru

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.