(Foto: Implenia)

Brukollaps skyldes dimensjoneringsfeil

En utredning fra eksperter konkluderer med at brukollapsen over E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen skyldes dimensjoneringsfeil.

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS sier at han først og fremst er lettet over at dette nå er avklart og at det går bra med sjåføren som ble med ned når brua kollapset.

– Det er vi glade for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken, sier Abrahamsen.

Uavhengig utredning

Abrahamsen opplyser at to uavhengige firmaer – Sweco og Norconsult –  har gransket hendelsen.

–  De har konkludert med at brua er underdimensjonert. Brukollapsen skyldtes ikke limtrekonstruksjonen, limtre som materiale eller monteringen av brua, sier Rune Abrahamsen.

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenør Implenia Aurstad høsten 2015, men brua er prosjektert og dimensjonert av rådgivingsselskapet Reinertsen på oppdrag fra Statens vegvesen.

Underdimensjonert

En av skjøtene i broen var underdimensjonert, forklarte Morten Bjerkaas fra Reinertsen AS, som prosjekterte broen i et intervju med NRK i dag.

Det endte med at broen ble bygget med bare 27 prosent av planlagt kapasitet.

– Brua var så lang at det måtte brukes to limbjelker som måtte skjøtes, og det ble valgt å legge en skjøt midt på brua. Denne skjøten ble for svak og røk på grunn av overbelastning, sa Bjerkaas.

Feilen har gått gjennom to kontrollpunkter.

Reinertsen produserte beregninger og tegninger av knutepunktene og var ferdig i mars/april 2013.

– Beregninger og tegninger ble da oversendt til en annen gruppe for intern sidemannskontroll. Det er god dokument på at kontrollen er utført, men konstruksjonen ble godkjent, sa Reinertsen til NRK.

Også Vegdirektoratet kontrollerte tegningene og godkjente konstruksjonen.

Disse tegningene ble så gitt til produsenten som grunnlag for produksjon og montering.

– Oppsummert er det som har skjedd, at Reinertsen AS har gjort en alvorlig feil. Internkontrollen fanget den ikke opp, forklarte styreleder Erik Reinertsen.

– Det skal ikke skje, men det har faktisk skjedd. Rutinene er fulgt, men likevel har det glidd gjennom feil i to instanser, én i Reinertsen og én i Vegdirektoratet, sa Reinertsen.

 

Har levert mange bruer

Abrahamsen sier at Moelven har levert mange og store vegbruer i limtre de siste 20 årene, og har høyt fokus på kvalitetssikring.

– Det er et stort ansvar å levere bærende konstruksjoner til hvilket som helst byggeprosjekt. Derfor er kvalitetssikring i alle ledd helt sentralt hos oss, sier Abrahamsen.

Abrahamsen forklarer at selskapet har tatt ulykken med største alvor fra første stund.

– Vi dro opp til skadestedet raskt etter at vi fikk inn de første meldingene om ulykken. Etter en befaring på stedet fattet vi fort mistanke om hva som kunne være årsaken til brukollapsen. Men det har vært riktig å vente med konklusjonene til uavhengig ekspertise har vurdert saken. Nå har ekspertene konkludert, og vi konstaterer at kollapsen ikke skyldes feil i  det vi har levert, sier Abrahamsen.

Har sjekket andre bruer

Abrahamsen sier at Statens vegvesen allerede har sjekket at det ikke er tilsvarende feil på de fire andre limtrebruene som er oppført og dimensjonert av det samme rådgivingsselskapet.

– Moelven vil som leverandør stille seg til disposisjon og bidra med de ressursene og den kompetansen vi har til rådighet dersom Statens vegvesen ber om ytterligere hjelp. Alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, og vi forstår at folk blir bekymret av en slik ulykke, sier Abrahamsen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *