På Sogn skal SiO snart igang med et stort byggeprosjekt. (Foto: Christopher Kunøe)

Ny byggepolicy for små boliger i Oslo

For å få flere studentboliger har Plan- og bygningsetaten, Studentsamskipnaden og boligutvikleren Infill samarbeidet om nye retningslinjer.

– Policyen gir en ny og forutsigbar, faglig «beste praksis» for å utforme små leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter. Små boliger skal dermed bli bedre enn de er i dag uten at de koster mer å bygge, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe til Teknisk Ukeblad.

Unngår krav i TEK

Det har lenge vært diskutert om kravene til bo- og boligkvalitet og krav i byggteknisk forskrift (TEK 10) gjør det for vanskelig å oppføre mindre boliger, for eksempel studentboliger.

Nå har Plan- og bygningsetaten klargjort hva de er villige til å fire på:

– Vi har blant annet åpnet opp for å vurdere kravet til garderobeplass i kubikkmeter i stedet for kvadratmeter. Lagringsplass i høyden er jo akkurat like bra som lagringsplass langs gulvet i små leiligheter, og ved å endre dette kravet kan det være mulig å bygge flere studentboliger på en tomt, sier etatsdirektøren i intervjuet.

Policyen er en forutsigbar, faglig «beste praksis» for utforming av små leiligheter.

Bestemmelsen skal klargjøre hva som skal til for å godkjenne leiligheter ned mot henholdsvis 35 m2 for ordinære boliger, og ned mot 20 m2 for studentboliger – også når disse oppfyller intensjonen, men ikke ordrett alle krav i byggteknisk forskrift (TEK).

 

Enklere å bygge mindre

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har som mål å bygge 3 000 studentboliger de kommende årene, og er glade for avklaringen.

– For SiO betyr dette at det blir enklere å bygge de studentboligene det er størst mangel på, små boliger med god romløsning, eget kjøkken og bad. Både bokvalitet og funksjonalitet er godt ivaretatt i policyen, sier direktør for SiO Bolig Trond Bakke.

– Policyen gir oss preaksepterte løsninger som møter kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) og gjør reguleringsprosessen og byggesaksbehandlingen enklere og mer forutsigbar for både PBE og oss, sier Bakke til Teknisk Ukeblad.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *