(Illustrasjonsfoto: C. Kunøe)

Har penger – mangler boligsøknader

I år er det satt av penger til å bygge 3 400 studentboliger, men studentsamskipnadene har bare søkt om i underkant av 1450 nye boliger.

– Nå som regjeringen har bevilget penger til rekordmange boliger er det for få byggeprosjekter klare. Det er overraskende, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Stort behov

– Ved studiestart er det hvert år tusenvis som står i kø for å få seg en studentbolig og økt satsing på studentboliger har vært et ønske fra studentorganisasjonene lenge. Det har også vært et viktig satsingsområde for regjeringen, som har økt nivået fra rundt 1000 tilsagn årlig før 2013, sier Nybø.

For å få bygget flere studentboliger ble den økonomiske rammen og satsene økt i fjor. Tilskuddene skal også prisjusteres årlig.

Dette er tiltak som skal bidra til at det blir enklere for studentsamskipnadene å få satt i gang byggeprosjektene sine. Likevel har det kommet inn altfor få søknader.

– Vi vil undersøke med samskipnadene hvorfor det er slik. Er det rett og slett fordi behovet for nye studentboliger begynner å bli mindre etter fem år med rekordbevilgninger? Jeg håper fortsatt at vi får bygget de 3 400 studentboligene det er rom for i budsjettet, og vil derfor vurdere å utsette søknadsfristen for å gi flere samskipnader mulighet til å få prosjekter klare, sier Nybø.

Mange har søkt om midler til oppussing

I tillegg til de om lag 1450 nye studenthyblene har det kommet inn søknader om støtte til rehabilitering av 1760 boenheter.

– I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på rehabilitering. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø.

Flere grønne studentboliger

Regjeringen fikk nylig rapporten til en arbeidsgruppe som har sett på tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Arbeidsgruppen har foreslått tiltak for at ressursene som er satt av til studentboligbygging skal brukes mer effektivt. Rapporten er nå sendt ut på høring.

– Vi vil også ha innspill om miljøtiltak som reduserer klimautslippene fra studentboliger, og om dette skal tillegges vekt i fremtidige tildelinger. Universiteter, høyskoler og institutter skal være i front når det gjelder å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet. Det samme gjelder studentboliger. Derfor mener jeg at fremtidens studentboliger må bli enda grønnere, sier Iselin Nybø.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *